Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
4Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá8610
5Hoạt động y tế dự phòng8691
6Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu8699
7Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng8710
8Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc8730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VACCO (Tên nước ngoài: VACCO VACCINE JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109095031, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6A phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đào Hữu An, Số điện thoại: 0915237590, Địa chỉ: Số 6A phố Sơn Tây, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VỆ SINH XANH

Mã số thuế: 0107973097

CÔNG TY CỔ PHẦN VẺ ĐẸP JAPANIC

Mã số thuế: 0315095252

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VHA

Mã số thuế: 0107922166

Tìm thông tin Doanh nghiệp