Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 2M (Tên nước ngoài: 2M INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109094856, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà vườn B10, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Ngọc Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 9A

Mã số thuế: 3702416572

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 889

Mã số thuế: 0106105299

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 8888

Mã số thuế: 2802843223

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 83

Mã số thuế: 0109633272

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 8/3

Mã số thuế: 0104379304

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 789 QP

Mã số thuế: 0107074967

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 6

Mã số thuế: 5702038476

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 69

Mã số thuế: 0104547647

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 69

Mã số thuế: 0103044885

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 68

Mã số thuế: 2500417740

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 679

Mã số thuế: 4300830714

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 6789

Mã số thuế: 0108463229

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 5S

Mã số thuế: 0202048501

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 5F

Mã số thuế: 0107031480

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 569

Mã số thuế: 0801187952

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 568

Mã số thuế: 0105109999

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 566

Mã số thuế: 0700635277

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 559

Mã số thuế: 0401349662

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4VOYO

Mã số thuế: 0316463759

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 4H

Mã số thuế: 0801034096

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3T

Mã số thuế: 0314632031

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3S

Mã số thuế: 0104498090

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3K

Mã số thuế: 0312296088

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3GR

Mã số thuế: 0104822389

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 3B

Mã số thuế: 0107561449

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 389

Mã số thuế: 0108800763

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 387

Mã số thuế: 0109564156

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 368

Mã số thuế: 2801737511

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 365

Mã số thuế: 0310618822

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 36 HOMES

Mã số thuế: 0109054772

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 349

Mã số thuế: 0316487894

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 318

Mã số thuế: 0105508760

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 315

Mã số thuế: 0316306481

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 306

Mã số thuế: 0108323655

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 2N

Mã số thuế: 0312654706

Tìm thông tin Doanh nghiệp