Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp2821
2Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA AMBIO (Tên nước ngoài: AMBIO AUTOMATION AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109094687, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, Số 54 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THÀNH TUÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất máy chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp