Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
6Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
7Đại lý xe có động cơ khác45139
8Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
9Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
10Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
11Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
12Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán buôn mô tô, xe máy45411
15Bán lẻ mô tô, xe máy45412
16Đại lý mô tô, xe máy45413
17Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
18Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
19Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
20Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
21Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
22Đại lý, môi giới, đấu giá4610
23Đại lý46101
24Môi giới46102
25Đấu giá46103
26Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
27Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
28Bán buôn hoa và cây46202
29Bán buôn động vật sống46203
30Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
31Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
32Bán buôn gạo46310
33Bán buôn thực phẩm4632
34Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
35Bán buôn thủy sản46322
36Bán buôn rau, quả46323
37Bán buôn cà phê46324
38Bán buôn chè46325
39Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
40Bán buôn thực phẩm khác46329
41Bán buôn đồ uống4633
42Bán buôn đồ uống có cồn46331
43Bán buôn đồ uống không có cồn46332
44Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
45Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
46Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
47Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
48Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
49Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
50Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
51Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
52Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
53Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
54Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
55Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
56Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
57Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
59Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
60Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
62Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
63Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
64Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
65Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
66Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
67Bán buôn xi măng46632
68Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
69Bán buôn kính xây dựng46634
70Bán buôn sơn, vécni46635
71Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
72Bán buôn đồ ngũ kim46637
73Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
74Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
75Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
76Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
77Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
78Bán buôn cao su46694
79Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
80Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
81Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
82Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
83Bán buôn tổng hợp46900
84Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
85Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
86Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
87Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
88Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
89Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
90Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
91Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
92Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
93Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
94Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
95Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
96Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
97Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
98Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
99Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
100Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
101Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
102Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
103Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
104Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
105Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
106Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
107Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
108Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
109Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
110Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
111Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
112Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
113Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
114Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
115Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
116Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
117Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
118Vận tải hành khách đường bộ khác4932
119Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
120Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
121Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
122Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
123Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
124Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
125Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
126Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
127Vận tải đường ống49400
128Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
129Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
130Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
131Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
132Bốc xếp hàng hóa5224
133Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
134Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
135Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
136Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
137Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
138Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
139Dịch vụ đại lý tàu biển52291
140Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
141Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
142Bưu chính53100
143Chuyển phát53200
144Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
145Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
146Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
147Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
148Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
149Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
150Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
151Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THUẬN PHÁT (Tên nước ngoài: THUAN PHAT INVESTMENT AND TRADING PRODUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109094454, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà số 10, ngõ 58/63/10 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Ngọc Biên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp