Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
2Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít20221
3Sản xuất mực in20222
4Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
5Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
6Bán buôn xe có động cơ khác45119
7Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
8Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
9Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
10Đại lý xe có động cơ khác45139
11Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
12Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
13Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
14Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
15Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
16Bán mô tô, xe máy4541
17Bán buôn mô tô, xe máy45411
18Bán lẻ mô tô, xe máy45412
19Đại lý mô tô, xe máy45413
20Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
21Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
22Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
23Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
24Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
25Đại lý, môi giới, đấu giá4610
26Đại lý46101
27Môi giới46102
28Đấu giá46103
29Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
30Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
31Bán buôn hoa và cây46202
32Bán buôn động vật sống46203
33Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
34Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
35Bán buôn gạo46310
36Bán buôn thực phẩm4632
37Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
38Bán buôn thủy sản46322
39Bán buôn rau, quả46323
40Bán buôn cà phê46324
41Bán buôn chè46325
42Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
43Bán buôn thực phẩm khác46329
44Bán buôn đồ uống4633
45Bán buôn đồ uống có cồn46331
46Bán buôn đồ uống không có cồn46332
47Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
48Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
49Bán buôn vải46411
50Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
51Bán buôn hàng may mặc46413
52Bán buôn giày dép46414
53Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
54Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
55Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
56Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
57Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
58Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
59Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
60Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
61Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
62Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
63Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
64Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
65Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
66Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
67Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
68Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
70Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
71Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
73Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
74Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
75Bán buôn dầu thô46612
76Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
77Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
78Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
79Bán buôn quặng kim loại46621
80Bán buôn sắt, thép46622
81Bán buôn kim loại khác46623
82Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
83Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
84Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
85Bán buôn xi măng46632
86Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
87Bán buôn kính xây dựng46634
88Bán buôn sơn, vécni46635
89Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
90Bán buôn đồ ngũ kim46637
91Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
92Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
93Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
94Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
95Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
96Bán buôn cao su46694
97Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
98Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
99Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
100Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
101Bán buôn tổng hợp46900
102Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
103Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
104Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
105Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
106Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
107Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
108Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
109Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
110Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
111Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
112Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
113Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
114Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
115Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
116Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
117Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
118Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
119Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
120Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
121Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
122Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
123Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
124Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
125Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
126Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
127Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
128Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
129Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
130Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
131Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
132Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
133Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
134Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
135Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
136Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
137Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
138Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
139Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
140Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
141Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
142Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
143Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
144Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
145Giáo dục trung học cơ sở85311
146Giáo dục trung học phổ thông85312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHS (Tên nước ngoài: NHS FINANCE SOLUTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109093718, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 18, ngách 130/33 đường La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TỐT

Mã số thuế: 0311787326

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TẾ BÀO

Mã số thuế: 0312088271

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TẦM CAO

Mã số thuế: 0314187140

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TƯƠI SÁNG

Mã số thuế: 0310326918

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0102024207

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TÂM AN

Mã số thuế: 0106640063

Tìm thông tin Doanh nghiệp