Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GU ELECTRONICS VINA (Tên nước ngoài: GU ELECTRONICS VINA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109093429, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 38I, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Cho Young Dae

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GUH SUNG VINA

Mã số thuế: 2300962107

CÔNG TY TNHH GUGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313152321

CÔNG TY TNHH GUGI

Mã số thuế: 0316757808

CÔNG TY TNHH GUE VINA

Mã số thuế: 0108789573

CÔNG TY TNHH GUDJOB

Mã số thuế: 0315539317

CÔNG TY TNHH GUDI

Mã số thuế: 0314611313

CÔNG TY TNHH GUDI (NTNN)

Mã số thuế: 0315452909

CÔNG TY TNHH GUDELI MART

Mã số thuế: 0315377056

CÔNG TY TNHH GUCHANG VINA LOGISTICS

Mã số thuế: 0107853297

CÔNG TY TNHH GUCHANG VINA LOGISTICS

Mã số thuế: 0107675608

CÔNG TY TNHH GUCCI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106781240

CÔNG TY TNHH GUCCI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106469592

CÔNG TY TNHH GUB INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316559041

CÔNG TY TNHH GUAVAIT

Mã số thuế: 4201473518

CÔNG TY TNHH GUARDY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316021013

CÔNG TY TNHH GUARDIANMADE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3502444861

CÔNG TY TNHH GUARDIANANGEL

Mã số thuế: 0312474950

CÔNG TY TNHH GUARDIAN OF SKIN

Mã số thuế: 0316535795

CÔNG TY TNHH GUARDIAN FEED

Mã số thuế: 0312420680

CÔNG TY TNHH GUARANTEED ORIGINAL

Mã số thuế: 0109036163

CÔNG TY TNHH GUANGXI TRADE STANDARD

Mã số thuế: 0400549034-028

CÔNG TY TNHH GUANGXI TRADE STANDARD

Mã số thuế: 0400549034-027

CÔNG TY TNHH GUANGXI TRADE STANDAND

Mã số thuế: 0400549034-036

CÔNG TY TNHH GUANGHAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311183596

CÔNG TY TNHH GUANGBO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2301078405

CÔNG TY TNHH GUANG YING

Mã số thuế: 0315093350

CÔNG TY TNHH GUANG XIAO E&C

Mã số thuế: 2300894457

CÔNG TY TNHH GUANG JUN

Mã số thuế: 2301157216

CÔNG TY TNHH GUANG HAN LIN

Mã số thuế: 0201794835

CÔNG TY TNHH GUANG BANG VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101987627

CÔNG TY TNHH GUAN SHENG NEW MATERIAL

Mã số thuế: 3702767242

CÔNG TY TNHH GUAN NONG

Mã số thuế: 0315610270

CÔNG TY TNHH GUAN JIA

Mã số thuế: 3702917593

CÔNG TY TNHH GUABAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109199390

CÔNG TY TNHH GU&I; VINA

Mã số thuế: 4601560959

CÔNG TY TNHH GU VIỆT

Mã số thuế: 0313178369

CÔNG TY TNHH GU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315122280

CÔNG TY TNHH GU VINA

Mã số thuế: 2400739790

CÔNG TY TNHH GU TECH

Mã số thuế: 2400771353

CÔNG TY TNHH GU TAI

Mã số thuế: 2300856324

CÔNG TY TNHH GU TAI CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 2300856324-001

CÔNG TY TNHH GU JIN MEI

Mã số thuế: 3702720653

CÔNG TY TNHH GU HOUSE

Mã số thuế: 0316043070

CÔNG TY TNHH GU GROUP

Mã số thuế: 0315730521

Tìm thông tin Doanh nghiệp