Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất linh kiện điện tử2610
2Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
3Sản xuất thiết bị truyền thông2630
4Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học2731
5Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
7Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
8Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
9Xuất bản phần mềm5820
10Lập trình máy vi tính6201
11Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
12Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
13Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
14Cổng thông tin6312
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
16Hoạt động tư vấn quản lý7020
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
18Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VITECH (Tên nước ngoài: VITECH TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109093394, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, số 130 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Ngân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp