Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
3Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
4Cổng thông tin6312
5Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
6Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế6920
7Hoạt động tư vấn quản lý7020
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH JNT CONSULTANCY & SERVICES (Tên nước ngoài: JNT CONSULTANCY & SERVICES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109092834, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, toà nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Đông, Số điện thoại: +84931936222, Địa chỉ: Tầng 2, toà nhà Indochina Plaza Hanoi, Số 241 Xuân Thuỷ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH JOHAN & JOHAN

Mã số thuế: 0313476319

CÔNG TY TNHH JOHAMA

Mã số thuế: 0312293859

CÔNG TY TNHH JOH-EUN

Mã số thuế: 0315965932

CÔNG TY TNHH JOFFLY

Mã số thuế: 0312698206

CÔNG TY TNHH JOEUN VINA

Mã số thuế: 2301094566

CÔNG TY TNHH JOEUN EXPRESS

Mã số thuế: 0315601981

CÔNG TY TNHH JOEUN CONSULTING

Mã số thuế: 0108332924

CÔNG TY TNHH JOETEX

Mã số thuế: 0316673869

CÔNG TY TNHH JOELDEAN GROUP

Mã số thuế: 0314621872

CÔNG TY TNHH JOEDECOR

Mã số thuế: 0313171187

CÔNG TY TNHH JOE BRIGGS

Mã số thuế: 0311722216

CÔNG TY TNHH JODESIGN

Mã số thuế: 0313609801

CÔNG TY TNHH JOCO ASIA

Mã số thuế: 0316122283

CÔNG TY TNHH JOC AT HOLDINGS

Mã số thuế: 0316578904

CÔNG TY TNHH JOBTEST

Mã số thuế: 0316122195

CÔNG TY TNHH JOBSVIET

Mã số thuế: 0314097176

CÔNG TY TNHH JOBSTREET

Mã số thuế: 0311637151

CÔNG TY TNHH JOBPRO

Mã số thuế: 0107841206

CÔNG TY TNHH JOBPARTER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108619162

CÔNG TY TNHH JOBLOOP

Mã số thuế: 0313477094

CÔNG TY TNHH JOBEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108760969

CÔNG TY TNHH JOBEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108285128

CÔNG TY TNHH JOBCHAT LAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107599643

CÔNG TY TNHH JOBASIA

Mã số thuế: 0313922796

CÔNG TY TNHH JOB24H SG

Mã số thuế: 0316787023

CÔNG TY TNHH JOB WORLD

Mã số thuế: 0314153335

CÔNG TY TNHH JOB ROCKET

Mã số thuế: 0313812095

CÔNG TY TNHH JOB PLAZA

Mã số thuế: 0315757763

CÔNG TY TNHH JOB PARTNER

Mã số thuế: 0312876642

CÔNG TY TNHH JOB HOUSE

Mã số thuế: 0109373754

CÔNG TY TNHH JOAN

Mã số thuế: 0313955713

CÔNG TY TNHH JOANNE VIỆT NAM

Mã số thuế: 3401142078

CÔNG TY TNHH JOAN VINA

Mã số thuế: 3702440487

CÔNG TY TNHH JOAH

Mã số thuế: 0106346174

CÔNG TY TNHH JOABOA TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0314364826

CÔNG TY TNHH JO-DRIC

Mã số thuế: 0313810965

CÔNG TY TNHH JO MINERALS

Mã số thuế: 0311857622

CÔNG TY TNHH JO JO

Mã số thuế: 0313457228

CÔNG TY TNHH JO EUN SHOPPING

Mã số thuế: 0107995848

CÔNG TY TNHH JNZ SAIGON

Mã số thuế: 0315792870

CÔNG TY TNHH JNYC

Mã số thuế: 0901021573

CÔNG TY TNHH JNU

Mã số thuế: 0313195364

CÔNG TY TNHH JNU INVESTMENT

Mã số thuế: 0314027884

CÔNG TY TNHH JNU INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0313446917

CÔNG TY TNHH JNTC VINA

Mã số thuế: 2600961224

CÔNG TY TNHH JNTC VINA

Mã số thuế: 2600941683

CÔNG TY TNHH JNT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106799551

CÔNG TY TNHH JNT VINATECH

Mã số thuế: 2300947412

CÔNG TY TNHH JNT MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 0402091335

Tìm thông tin Doanh nghiệp