Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Hoạt động nhiếp ảnh7420
11Đại lý du lịch7911
12Điều hành tua du lịch7912
13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
14Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
16Giáo dục thể thao và giải trí8551
17Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ VIC TOURIST (Tên nước ngoài: VIC TOURIST TRAVELERS INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109092094, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 802, Tầng 8 Số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Văn Sơn, Số điện thoại: 0836378882, Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8 Số 106 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN M-AUDIO

Mã số thuế: 0107534420

CÔNG TY CỔ PHẦN M- TECH

Mã số thuế: 0105795064

CÔNG TY CỔ PHẦN M+

Mã số thuế: 0105842941

CÔNG TY CỔ PHẦN M&I THẾ KỶ

Mã số thuế: 0108639592

CÔNG TY CỔ PHẦN M&G

Mã số thuế: 0107637024

CÔNG TY CỔ PHẦN M&E TKP

Mã số thuế: 0315956712

CÔNG TY CỔ PHẦN M&E SONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0108922338

CÔNG TY CỔ PHẦN M&E BÌNH MINH

Mã số thuế: 0107921589

CÔNG TY CỔ PHẦN M&C PLUS

Mã số thuế: 2802764204

CÔNG TY CỔ PHẦN M&C HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0314016096

CÔNG TY CỔ PHẦN M&B INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0108887531

CÔNG TY CỔ PHẦN M&A VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106372463

CÔNG TY CỔ PHẦN M&A CAPITAL

Mã số thuế: 0313143528

CÔNG TY CỔ PHẦN M VÀ H

Mã số thuế: 0201135039

CÔNG TY CỔ PHẦN M V LOTUS

Mã số thuế: 0314317022

CÔNG TY CỔ PHẦN M V LOTUS (NTNN)

Mã số thuế: 0315038367

CÔNG TY CỔ PHẦN M GREEN MEDIA

Mã số thuế: 0310982204

CÔNG TY CỔ PHẦN M D PHARCO

Mã số thuế: 0313599198

CÔNG TY CỔ PHẦN M 79 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108601694

CÔNG TY CỔ PHẦN M - TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106164142

CÔNG TY CỔ PHẦN M - MOBILE

Mã số thuế: 0107483293

CÔNG TY CỔ PHẦN M & T

Mã số thuế: 1101297599

CÔNG TY CỔ PHẦN LỰC VŨ

Mã số thuế: 0313896708

CÔNG TY CỔ PHẦN LỰC PHÁT

Mã số thuế: 0311209406

CÔNG TY CỔ PHẦN LỰA CHỌN VIỆT

Mã số thuế: 0106255110

Tìm thông tin Doanh nghiệp