Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Đại lý46101
9Môi giới46102
10Đấu giá46103
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
13Bán buôn hoa và cây46202
14Bán buôn động vật sống46203
15Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
16Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
17Bán buôn gạo46310
18Bán buôn thực phẩm4632
19Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
20Bán buôn thủy sản46322
21Bán buôn rau, quả46323
22Bán buôn cà phê46324
23Bán buôn chè46325
24Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
25Bán buôn thực phẩm khác46329
26Bán buôn đồ uống4633
27Bán buôn đồ uống có cồn46331
28Bán buôn đồ uống không có cồn46332
29Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
30Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
31Bán buôn vải46411
32Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
33Bán buôn hàng may mặc46413
34Bán buôn giày dép46414
35Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
36Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
37Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
38Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
39Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
40Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
41Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
42Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
43Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
44Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
45Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
46Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
47Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
48Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
49Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
50Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
51Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
52Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
53Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
55Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
56Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
57Bán buôn dầu thô46612
58Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
59Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
60Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
61Bán buôn quặng kim loại46621
62Bán buôn sắt, thép46622
63Bán buôn kim loại khác46623
64Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
65Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
66Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
67Bán buôn xi măng46632
68Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
69Bán buôn kính xây dựng46634
70Bán buôn sơn, vécni46635
71Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
72Bán buôn đồ ngũ kim46637
73Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
74Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
75Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
76Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
77Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
78Bán buôn cao su46694
79Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
80Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
81Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
82Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
83Bán buôn tổng hợp46900
84Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
85Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
86Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
87Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
88Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
89Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
90Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
91Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
92Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
93Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
94Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
95Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
96Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
97Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
98Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
99Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
100Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
101Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
102Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
103Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
104Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
105Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
106Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
107Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
108Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
109Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
110Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
111Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
112Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
113Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
114Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
115Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
116Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
117Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
118Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
119Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
120Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
121Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
122Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
123Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
124Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
125Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
126Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
127Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
128Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
129Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
130Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
131Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
132Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
133Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
134Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
135Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
136Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
137Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm49311
138Vận tải hành khách bằng taxi49312
139Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy49313
140Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác49319
141Vận tải hành khách đường bộ khác4932
142Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
143Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
144Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
145Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
146Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
147Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
148Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
149Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
150Vận tải đường ống49400
151Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
152Vận tải hành khách ven biển50111
153Vận tải hành khách viễn dương50112
154Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
155Vận tải hàng hóa ven biển50121
156Vận tải hàng hóa viễn dương50122
157Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
158Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50211
159Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50212
160Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
161Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
162Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
163Vận tải hành khách hàng không51100
164Vận tải hàng hóa hàng không51200
165Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
166Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
167Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
168Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
169Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
170Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương52221
171Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa52222
172Bốc xếp hàng hóa5224
173Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
174Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
175Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
176Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
177Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
178Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
179Dịch vụ đại lý tàu biển52291
180Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
181Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
182Bưu chính53100
183Chuyển phát53200
184Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
185Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
186Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
187Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
188Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
189Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
190Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
191Cung ứng lao động tạm thời78200
192Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
193Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
194Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
195Đại lý du lịch79110
196Điều hành tua du lịch79120
197Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
198Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
199Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
200Dịch vụ điều tra80300
201Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
202Vệ sinh chung nhà cửa81210
203Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
204Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
205Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI BIỂN BẠC (Tên nước ngoài: BIEN BAC MARINE SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109092062, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 68, ngõ 16 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Thu Hương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp