Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
2Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHA CHẾ L'AMOUR (Tên nước ngoài: L’AMOUR BARTENDER TRAINING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109091319, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2, Ngõ 250 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Phú Khánh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC VINH

Mã số thuế: 0315807887

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO POWER OF FIVE

Mã số thuế: 0316143011

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP

Mã số thuế: 0314310066

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHÚC AN

Mã số thuế: 0314468938

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PHI ĐẠT

Mã số thuế: 2400803615

Tìm thông tin Doanh nghiệp