Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
2Sản xuất thuốc các loại21001
3Sản xuất hoá dược và dược liệu21002
4Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su22110
5Sản xuất sản phẩm khác từ cao su22120
6Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
7Sản xuất bao bì từ plastic22201
8Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
9Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
10Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
11Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
12Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
13Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
14Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
15Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
16Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
17Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
18Sản xuất nhạc cụ32200
19Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
20Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
21Đại lý, môi giới, đấu giá4610
22Đại lý46101
23Môi giới46102
24Đấu giá46103
25Bán buôn thực phẩm4632
26Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
27Bán buôn thủy sản46322
28Bán buôn rau, quả46323
29Bán buôn cà phê46324
30Bán buôn chè46325
31Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
32Bán buôn thực phẩm khác46329
33Bán buôn đồ uống4633
34Bán buôn đồ uống có cồn46331
35Bán buôn đồ uống không có cồn46332
36Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
37Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
38Bán buôn vải46411
39Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
40Bán buôn hàng may mặc46413
41Bán buôn giày dép46414
42Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
43Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
44Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
45Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
46Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
47Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
48Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
49Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
50Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
51Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
52Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
53Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
54Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
55Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
56Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
57Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
58Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
59Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
60Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
61Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
62Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
63Bán buôn quặng kim loại46621
64Bán buôn sắt, thép46622
65Bán buôn kim loại khác46623
66Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
67Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
68Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
69Bán buôn xi măng46632
70Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
71Bán buôn kính xây dựng46634
72Bán buôn sơn, vécni46635
73Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
74Bán buôn đồ ngũ kim46637
75Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
76Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
77Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
78Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
79Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
80Bán buôn cao su46694
81Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
82Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
83Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
84Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
85Bán buôn tổng hợp46900
86Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
87Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
88Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
89Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
90Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
91Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
92Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
93Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
94Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
95Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
96Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
97Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
98Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
99Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
100Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
101Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
102Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
103Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
104Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
105Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
106Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
107Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
108Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
109Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
110Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
111Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
112Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
113Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
114Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
115Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
116Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
117Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
118Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
119Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
120Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
121Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
122Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
123Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
124Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
125Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
126Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
127Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
128Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
129Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
130Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
131Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
132Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
133Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
134Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
135Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
136Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
137Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
138Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
139Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
140Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
141Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
142Vận tải hành khách đường sắt49110
143Vận tải hàng hóa đường sắt49120
144Vận tải bằng xe buýt49200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK PHÚC ĐẠT (Tên nước ngoài: XNK PHUC DAT AND TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109090971, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 20, Tổ 4, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Trọng Lâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp