Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoạt động kiến trúc71101
3Hoạt động đo đạc bản đồ71102
4Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
5Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
6Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
7Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
8Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
9Quảng cáo73100
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
12Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NEO S TRADING (Tên nước ngoài: NEO S TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109090795, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 4, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Ngọc Oanh, Số điện thoại: 02432282023, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NEOTRADE

Mã số thuế: 0312847761

CÔNG TY TNHH NEOTRADEX

Mã số thuế: 0106584355

CÔNG TY TNHH NEOTIQ SAIGON

Mã số thuế: 0315646164

CÔNG TY TNHH NEOTIQ HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108790018

CÔNG TY TNHH NEOTEK

Mã số thuế: 0311893155

CÔNG TY TNHH NEOSYS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603143726

CÔNG TY TNHH NEOSYS VIỆT LỢI

Mã số thuế: 0314136788

CÔNG TY TNHH NEOSYS VIỆT LỢI (NT)

Mã số thuế: 0315514866

CÔNG TY TNHH NEOSTAR

Mã số thuế: 0312122797

CÔNG TY TNHH NEOSPARK

Mã số thuế: 1801667573

CÔNG TY TNHH NEOSPACE

Mã số thuế: 0316762607

CÔNG TY TNHH NEORA JEWELS

Mã số thuế: 0107595092

CÔNG TY TNHH NEOPRENE NAM CHÂU

Mã số thuế: 3702697362

CÔNG TY TNHH NEOPOW

Mã số thuế: 0314094986

CÔNG TY TNHH NEOOTO VINA

Mã số thuế: 3502431728

CÔNG TY TNHH NEONIX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109102987

CÔNG TY TNHH NEON80S

Mã số thuế: 0109064361

CÔNG TY TNHH NEON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109145469

CÔNG TY TNHH NEON VINA

Mã số thuế: 2400884734

CÔNG TY TNHH NEON CHAMELEON

Mã số thuế: 0311015841

CÔNG TY TNHH NEOMARU VINA

Mã số thuế: 3502418036

CÔNG TY TNHH NEOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108941323

CÔNG TY TNHH NEOLINK TRADE

Mã số thuế: 0107924068

CÔNG TY TNHH NEOLIFE

Mã số thuế: 0311955147

CÔNG TY TNHH NEOLIFE TRAVEL

Mã số thuế: 0313861159

CÔNG TY TNHH NEOLAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401800116

CÔNG TY TNHH NEOLAB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401699610

CÔNG TY TNHH NEOICP VINA

Mã số thuế: 0314686485

CÔNG TY TNHH NEOGENS

Mã số thuế: 0313279159

CÔNG TY TNHH NEOFLAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106872709

CÔNG TY TNHH NEODETEX

Mã số thuế: 2400796799

CÔNG TY TNHH NEOCHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300888157

CÔNG TY TNHH NEOCHEM VINA

Mã số thuế: 2300933272

CÔNG TY TNHH NEOCHEM BẮC NINH

Mã số thuế: 2300950905

CÔNG TY TNHH NEO – ĐỨC GIANG

Mã số thuế: 2400812024

CÔNG TY TNHH NEO WAY

Mã số thuế: 0311859997

CÔNG TY TNHH NEO VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500634223

CÔNG TY TNHH NEO VÀNG

Mã số thuế: 3501605192

CÔNG TY TNHH NEO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312157486

CÔNG TY TNHH NEO VINA

Mã số thuế: 0315746137

CÔNG TY TNHH NEO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0313622697

CÔNG TY TNHH NEO TECH

Mã số thuế: 0315857126

CÔNG TY TNHH NEO TALENTS

Mã số thuế: 0314327158

CÔNG TY TNHH NEO SUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401721383

CÔNG TY TNHH NEO STAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109398660

CÔNG TY TNHH NEO SPACE ARCHITECTS

Mã số thuế: 0107668343

CÔNG TY TNHH NEO SAMWOO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105011224

CÔNG TY TNHH NEO S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108360960

Tìm thông tin Doanh nghiệp