Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
6Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
7Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
8Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
10Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
11Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
12Cung ứng lao động tạm thời78200
13Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
14Giáo dục trung học cơ sở85311
15Giáo dục trung học phổ thông85312
16Giáo dục nghề nghiệp8532
17Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
18Dạy nghề85322
19Đào tạo cao đẳng85410
20Đào tạo đại học và sau đại học85420
21Giáo dục thể thao và giải trí85510
22Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
23Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
24Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 2B (Tên nước ngoài: 2B TECHNOLOGY SOLUTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109090770, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lục Hoàng Long, Số điện thoại: 02462975613, Địa chỉ: Nhà 24, ngõ 1008 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp