Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
6Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
7Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
8Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
10Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
11Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
12Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MIGHTY (Tên nước ngoài: MIGHTY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109090160, được thành lập ngày 14/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 16D, Ngõ 236/34 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Thị Thu Trang

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106432793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION IDEAS MEDIA

Mã số thuế: 0315424806

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GRAND

Mã số thuế: 0313847080

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLION GOLD

Mã số thuế: 0315838959

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SOLAR

Mã số thuế: 0315668231

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI SG GROUP

Mã số thuế: 0314596792

CÔNG TY CỔ PHẦN MILLI GROUP SAIGON

Mã số thuế: 0313783704

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY WAY. P

Mã số thuế: 0801147043

CÔNG TY CỔ PHẦN MILKY FOOD

Mã số thuế: 0312884121

CÔNG TY CỔ PHẦN MILI

Mã số thuế: 0106747017

CÔNG TY CỔ PHẦN MILITECH

Mã số thuế: 0106362793

CÔNG TY CỔ PHẦN MILIAND M

Mã số thuế: 0313332701

CÔNG TY CỔ PHẦN MILER

Mã số thuế: 0316289733

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA

Mã số thuế: 0315494296

CÔNG TY CỔ PHẦN MILENA HEALTHY

Mã số thuế: 1101913618

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN

Mã số thuế: 0106019025

CÔNG TY CỔ PHẦN MILANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106598830

CÔNG TY CỔ PHẦN MILAN STATION

Mã số thuế: 0107483737

CÔNG TY CỔ PHẦN MILADI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107457399

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKUNI

Mã số thuế: 0105155811

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKIDA

Mã số thuế: 0314414883

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106664138

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKI ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0106603696

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKHAPHO HIDALONG

Mã số thuế: 0315301402

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108003863

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106852822

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKAMAX

Mã số thuế: 0601167846

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKALUX

Mã số thuế: 0108886880

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO

Mã số thuế: 0103039353

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801340014

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO HẠ LONG

Mã số thuế: 5701981769

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO GIA LAI

Mã số thuế: 5901036152

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO CẦN THƠ

Mã số thuế: 1801693478

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKADO - MT

Mã số thuế: 0109266061

CÔNG TY CỔ PHẦN MIKACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901093514

CÔNG TY CỔ PHẦN MIJUNKA

Mã số thuế: 0316757269

CÔNG TY CỔ PHẦN MIIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109002372

CÔNG TY CỔ PHẦN MII VÀ MAA

Mã số thuế: 2802834444

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHOCO

Mã số thuế: 0108612008

CÔNG TY CỔ PHẦN MIHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106153038

Tìm thông tin Doanh nghiệp