Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
2Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
3Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
4Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
7Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
8Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
9Bán buôn xe có động cơ khác45119
10Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
11Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
12Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
13Đại lý xe có động cơ khác45139
14Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
15Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
16Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
17Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
18Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
19Bán mô tô, xe máy4541
20Bán buôn mô tô, xe máy45411
21Bán lẻ mô tô, xe máy45412
22Đại lý mô tô, xe máy45413
23Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
24Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
25Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
26Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
27Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
28Đại lý, môi giới, đấu giá4610
29Đại lý46101
30Môi giới46102
31Đấu giá46103
32Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
33Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
34Bán buôn hoa và cây46202
35Bán buôn động vật sống46203
36Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
37Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
38Bán buôn gạo46310
39Bán buôn thực phẩm4632
40Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
41Bán buôn thủy sản46322
42Bán buôn rau, quả46323
43Bán buôn cà phê46324
44Bán buôn chè46325
45Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
46Bán buôn thực phẩm khác46329
47Bán buôn đồ uống4633
48Bán buôn đồ uống có cồn46331
49Bán buôn đồ uống không có cồn46332
50Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
51Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
52Bán buôn vải46411
53Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
54Bán buôn hàng may mặc46413
55Bán buôn giày dép46414
56Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
57Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
58Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
59Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
60Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
61Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
62Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
63Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
64Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
65Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
66Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
67Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
70Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
71Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
73Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
74Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
76Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
77Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
78Bán buôn dầu thô46612
79Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
80Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
81Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
82Bán buôn quặng kim loại46621
83Bán buôn sắt, thép46622
84Bán buôn kim loại khác46623
85Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
86Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
87Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
88Bán buôn xi măng46632
89Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
90Bán buôn kính xây dựng46634
91Bán buôn sơn, vécni46635
92Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
93Bán buôn đồ ngũ kim46637
94Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
95Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
96Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
97Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
98Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
99Bán buôn cao su46694
100Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
101Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
102Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
103Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
104Bán buôn tổng hợp46900
105Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
106Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
107Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
108Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
109Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
110Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
111Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
112Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
113Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
114Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
115Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
116Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
117Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
118Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
119Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
120Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
121Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
122Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
123Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
124Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
125Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
126Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
127Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
128Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
129Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
130Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
131Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
132Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
133Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
134Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
135Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
136Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
137Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
138Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
139Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
140Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
141Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
142Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
143Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
144Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
145Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
146Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
147Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
148Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
149Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
150Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
151Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
152Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
153Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
154Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
155Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
156Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
157Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
158Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
159Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
160Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
161Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
162Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
163Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
164Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
165Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
166Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
167Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
168Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
169Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
170Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
171Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
172Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
173Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
174Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
175Vận tải hành khách đường sắt49110
176Vận tải hàng hóa đường sắt49120
177Vận tải bằng xe buýt49200
178Bốc xếp hàng hóa5224
179Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
180Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
181Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
182Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
183Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
184Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
185Khách sạn55101
186Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
187Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
188Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
189Cơ sở lưu trú khác5590
190Ký túc xá học sinh, sinh viên55901
191Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm55902
192Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu55909
193Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
194Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
195Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
196Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
197Dịch vụ ăn uống khác56290
198Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
199Quán rượu, bia, quầy bar56301
200Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
201Xuất bản sách58110
202Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
203Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
204Hoạt động xuất bản khác58190
205Xuất bản phần mềm58200
206Hoạt động viễn thông khác6190
207Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
208Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
209Lập trình máy vi tính62010
210Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
211Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
212Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
213Cổng thông tin63120
214Hoạt động thông tấn63210
215Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
216Hoạt động ngân hàng trung ương64110
217Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
218Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
219Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
220Hoạt động cho thuê tài chính64910
221Hoạt động cấp tín dụng khác64920
222Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
223Bảo hiểm nhân thọ65110
224Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
225Hoạt động kiến trúc71101
226Hoạt động đo đạc bản đồ71102
227Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
228Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
229Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
230Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
231Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
232Quảng cáo73100
233Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
234Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
235Hoạt động nhiếp ảnh74200
236Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
237Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
238Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
239Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
240Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
241Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
242Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
243Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, KỸ THUẬT,DỊCH VỤ PAT (Tên nước ngoài: PAT SERVICES, TECHNOLOGY,INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109086647, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 31 Ngõ 3 Ngách 4 Nhân Hoà, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Thắng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp