Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2In ấn1811
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Lập trình máy vi tính6201
9Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
10Quảng cáo7310
11Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
12Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
13Hoạt động nhiếp ảnh7420
14Đại lý du lịch7911
15Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MY HOLDINGS (Tên nước ngoài: MY HOLDINGS CO., LTD), Mã số thuế: 0109085717, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 197/318/3/47 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Số điện thoại: 0981899238, Địa chỉ: Số 197/318/3/47 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MY SPECIAL

Mã số thuế: 0107380851

CÔNG TY TNHH MY SECOND HOME

Mã số thuế: 0106884694

CÔNG TY TNHH MY ROBOT

Mã số thuế: 0316254392

CÔNG TY TNHH MY RECORD

Mã số thuế: 0315776685

CÔNG TY TNHH MY QUANG PHÁT

Mã số thuế: 0314453610

CÔNG TY TNHH MY PURPLE MANGO

Mã số thuế: 0315986435

CÔNG TY TNHH MY PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108356989

CÔNG TY TNHH MY PLANET - WBC

Mã số thuế: 4201635617

CÔNG TY TNHH MY PHÂM QUYNH NHI

Mã số thuế: 3702638134

CÔNG TY TNHH MY PHÂM B.A.B

Mã số thuế: 0315316367

CÔNG TY TNHH MY PHÁT CHÂU

Mã số thuế: 5801230420

CÔNG TY TNHH MY PHAN

Mã số thuế: 0316222954

CÔNG TY TNHH MY PEACE

Mã số thuế: 0314490122

CÔNG TY TNHH MY OLE LIÊN KẾT

Mã số thuế: 5801264765

CÔNG TY TNHH MY NƠ

Mã số thuế: 0314006073

CÔNG TY TNHH MY NHIÊN

Mã số thuế: 0315675623

CÔNG TY TNHH MY NGỌC

Mã số thuế: 4001066233

CÔNG TY TNHH MY NGỌC (NTNN)

Mã số thuế: 4001159939

CÔNG TY TNHH MY NETWORK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108825479

CÔNG TY TNHH MY NATURAL BEAUTY

Mã số thuế: 0316426605

CÔNG TY TNHH MY MY ĐẠI

Mã số thuế: 2600999570

CÔNG TY TNHH MY MY ASIA VINA

Mã số thuế: 0313655283

CÔNG TY TNHH MY MUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105491517

CÔNG TY TNHH MY MOON

Mã số thuế: 0314723666

CÔNG TY TNHH MY MONEY HOUSE

Mã số thuế: 0314660053

CÔNG TY TNHH MY LỢI THANH

Mã số thuế: 0107824063

CÔNG TY TNHH MY LĨNH

Mã số thuế: 3001541649

CÔNG TY TNHH MY LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313911258

CÔNG TY TNHH MY LIFE VIỆT NAM (NTNT)

Mã số thuế: 0314759020

CÔNG TY TNHH MY LIFE COFFEE

Mã số thuế: 3502335333

CÔNG TY TNHH MY LI XI

Mã số thuế: 0312543643

CÔNG TY TNHH MY LAND

Mã số thuế: 0314453120

CÔNG TY TNHH MY KIM VINA

Mã số thuế: 0316270411

CÔNG TY TNHH MY KIDS

Mã số thuế: 0316121843

CÔNG TY TNHH MY KHÔI

Mã số thuế: 0106923093

CÔNG TY TNHH MY JOY

Mã số thuế: 0314274682

CÔNG TY TNHH MY INFINITY INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314420855

CÔNG TY TNHH MY HỒ BEAUTY

Mã số thuế: 3502399288

CÔNG TY TNHH MY HUY NGHI

Mã số thuế: 0313230749

CÔNG TY TNHH MY HOUSE

Mã số thuế: 0104698822

CÔNG TY TNHH MY HOUSE DN

Mã số thuế: 0402015831

CÔNG TY TNHH MY HOTEL

Mã số thuế: 0107729821

CÔNG TY TNHH MY HOME

Mã số thuế: 0311872003

CÔNG TY TNHH MY HOMESLAND

Mã số thuế: 0316299805

CÔNG TY TNHH MY HOME STAY

Mã số thuế: 4201726889

CÔNG TY TNHH MY HOME SAIGON

Mã số thuế: 0314515426

CÔNG TY TNHH MY HOME INTERIOR

Mã số thuế: 0315564183

CÔNG TY TNHH MY HOME INTERIOR DESIGN

Mã số thuế: 0108519457

Tìm thông tin Doanh nghiệp