Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
5Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
6Vệ sinh chung nhà cửa8121
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ9633
9Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ÉN BẠC (Tên nước ngoài: EN BAC GENERAL TRADING SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109084777, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 21, TDP 16, tập thể Đá Quý, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Nguyệt Yến, Số điện thoại: 0363774529, Địa chỉ: Số nhà 21, TDP 16, tập thể Đá Quý, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp