Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
3Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
5Hoạt động tư vấn quản lý7020
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kl Global Việt Nam (Tên nước ngoài: KL GLOBAL VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108963140, được thành lập ngày 28/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại A3- 3108, tầng 31 Tòa Ecolife Capitol, 58 Tố Hữu, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lee Kun

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KOLNI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108152752

CÔNG TY TNHH KOLMAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603551080

CÔNG TY TNHH KOLLAJU

Mã số thuế: 0316902685

CÔNG TY TNHH KOLIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108577970

CÔNG TY TNHH KOL VINA

Mã số thuế: 0314908561

CÔNG TY TNHH KOKEN TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108259054

CÔNG TY TNHH KOJILAB

Mã số thuế: 0315829753

CÔNG TY TNHH KOI SHIPPING

Mã số thuế: 0315035503

CÔNG TY TNHH KOI FAMILY VIETNAM

Mã số thuế: 0314893604

CÔNG TY TNHH KODAI SANGYO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0314990414

CÔNG TY TNHH KOCOCHA

Mã số thuế: 3401163656

CÔNG TY TNHH KOCHEVNIK

Mã số thuế: 4201806189

CÔNG TY TNHH KOCH CONSULTING

Mã số thuế: 0316946604

CÔNG TY TNHH KOBIZNET VINA

Mã số thuế: 0315022342

CÔNG TY TNHH KOBIO

Mã số thuế: 0314846280

CÔNG TY TNHH KOBACH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109718991

CÔNG TY TNHH KOB REAL

Mã số thuế: 0316677020

CÔNG TY TNHH KOAS TRADING

Mã số thuế: 0109498915

CÔNG TY TNHH KNV GROUP

Mã số thuế: 0402054340

CÔNG TY TNHH KNT TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314761090

CÔNG TY TNHH KNS INTERIOR

Mã số thuế: 0315174112

CÔNG TY TNHH KNP TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108485455

CÔNG TY TNHH KNK GLOBAL

Mã số thuế: 0314805365

CÔNG TY TNHH KNIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109702543

CÔNG TY TNHH KNEWRUN VINA

Mã số thuế: 0108973068

CÔNG TY TNHH KND THÁI BÌNH

Mã số thuế: 0108896102

CÔNG TY TNHH KN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109630634

CÔNG TY TNHH KN TECH GLOBAL VINA

Mã số thuế: 2301124436

CÔNG TY TNHH KN COSMETIC

Mã số thuế: 0314910257

CÔNG TY TNHH KMWORLD STUDIO

Mã số thuế: 0314948324

CÔNG TY TNHH KMV TECH

Mã số thuế: 2500658016

CÔNG TY TNHH KMS HÀN VIỆT

Mã số thuế: 0109274993

CÔNG TY TNHH KMK TELECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108924462

CÔNG TY TNHH KMK INTERNATIONAL

Mã số thuế: 2500664690

CÔNG TY TNHH KMG M&P;

Mã số thuế: 2301155025

CÔNG TY TNHH KMG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0201892293

CÔNG TY TNHH KMC ENG

Mã số thuế: 0108844432

CÔNG TY TNHH KMC & VINA

Mã số thuế: 0108104861

CÔNG TY TNHH KM SỐ 0

Mã số thuế: 0316954323

CÔNG TY TNHH KM NEOS

Mã số thuế: 0316891578

CÔNG TY TNHH KM G-FIRST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108379418

CÔNG TY TNHH KM CAFE

Mã số thuế: 0315028369

CÔNG TY TNHH KLN TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0316561812

CÔNG TY TNHH KLMN

Mã số thuế: 2001319441

CÔNG TY TNHH KLM

Mã số thuế: 0316852723

CÔNG TY TNHH KLG

Mã số thuế: 0401911930

CÔNG TY TNHH KLG INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109676124

CÔNG TY TNHH KL MART

Mã số thuế: 0316400759

Tìm thông tin Doanh nghiệp