Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
6Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
7Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
8Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
9Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
10Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
11Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
12Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Insense (Tên nước ngoài: INSENSE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108958239, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2, số nhà 27A, đường Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Segarel Patrick, Eric, Catherine

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0315326541

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL STONES

Mã số thuế: 0314861546

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL RECTANGLE

Mã số thuế: 0316946315

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL FOOD TRADE

Mã số thuế: 0314867763

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL FIRE

Mã số thuế: 0314822674

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL DNT

Mã số thuế: 0314792194

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL DIAMOND CLUB

Mã số thuế: 4201769219

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL BRIDGE

Mã số thuế: 0315197487

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL BEST TRAVEL

Mã số thuế: 0402103904

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 7

Mã số thuế: 0315958332

CÔNG TY TNHH INTERLIMS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108367162

CÔNG TY TNHH INTERIOR DESIGN CONSULTANT

Mã số thuế: 0316654256

CÔNG TY TNHH INTERGREAT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108072190

CÔNG TY TNHH INTERGEMS

Mã số thuế: 0316603999

CÔNG TY TNHH INTERFACELAB

Mã số thuế: 0315883510

CÔNG TY TNHH INTERCOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108405040

CÔNG TY TNHH INTERBEER

Mã số thuế: 0108438286

CÔNG TY TNHH INTER-PROTEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108594535

CÔNG TY TNHH INTER TRUST

Mã số thuế: 0314984650

CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM

Mã số thuế: 0315885003

CÔNG TY TNHH INTELLIMAR

Mã số thuế: 0316643649

CÔNG TY TNHH INTELLIM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109222480

CÔNG TY TNHH INTECHCO MIỀN NAM

Mã số thuế: 3603789421

CÔNG TY TNHH INTCO MEDICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802794079

CÔNG TY TNHH INSURE PRO

Mã số thuế: 0314754350

CÔNG TY TNHH INSURBIZTECH

Mã số thuế: 0316016366

CÔNG TY TNHH INSULATION KOREA VINA

Mã số thuế: 0315955525

CÔNG TY TNHH INSTUDIO

Mã số thuế: 0315687361

CÔNG TY TNHH INSTAVIEW VN

Mã số thuế: 0108250478

CÔNG TY TNHH INSTAPROTECTION

Mã số thuế: 0316004635

CÔNG TY TNHH INSTANT GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109173071

CÔNG TY TNHH INSPIREUI

Mã số thuế: 0314893114

CÔNG TY TNHH INSPECTORIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314864829

CÔNG TY TNHH INSP

Mã số thuế: 0316945745

CÔNG TY TNHH INSIGHT YOGA

Mã số thuế: 0315028721

CÔNG TY TNHH INSIGHT TECH

Mã số thuế: 3702937247

CÔNG TY TNHH INSIGHT ARCHITECTS

Mã số thuế: 0316686642

CÔNG TY TNHH INSIDE OUT ACADEMY

Mã số thuế: 3200723731

Tìm thông tin Doanh nghiệp