Ngành nghề kinh doanh

1Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
2Cưa, xẻ và bào gỗ16101
3Bảo quản gỗ16102
4Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
5Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
6Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
7Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
8Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ16291
9Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện16292
10Sản xuất bột giấy, giấy và bìa17010
11Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
12Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
13Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
14Sản xuất linh kiện điện tử26100
15Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200
16Sản xuất thiết bị truyền thông26300
17Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
18Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
19Sản xuất đồng hồ26520
20Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
21Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
22Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
23Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
24Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
25Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
26Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
27Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
28Sản xuất nhạc cụ32200
29Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
30Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
31Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
32Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
33Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
34Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
35Hoàn thiện công trình xây dựng43300
36Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
37Đại lý, môi giới, đấu giá4610
38Đại lý46101
39Môi giới46102
40Đấu giá46103
41Bán buôn thực phẩm4632
42Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
43Bán buôn thủy sản46322
44Bán buôn rau, quả46323
45Bán buôn cà phê46324
46Bán buôn chè46325
47Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
48Bán buôn thực phẩm khác46329
49Bán buôn đồ uống4633
50Bán buôn đồ uống có cồn46331
51Bán buôn đồ uống không có cồn46332
52Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
53Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
54Bán buôn vải46411
55Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
56Bán buôn hàng may mặc46413
57Bán buôn giày dép46414
58Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
59Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
60Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
61Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
62Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
63Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
64Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
65Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
66Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
67Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
68Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
69Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
70Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
71Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
72Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
73Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
76Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
78Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
79Bán buôn quặng kim loại46621
80Bán buôn sắt, thép46622
81Bán buôn kim loại khác46623
82Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
83Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
84Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
85Bán buôn xi măng46632
86Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
87Bán buôn kính xây dựng46634
88Bán buôn sơn, vécni46635
89Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
90Bán buôn đồ ngũ kim46637
91Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
92Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
93Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
94Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
95Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
96Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
97Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
98Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
99Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
100Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
101Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
102Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
103Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
104Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
105Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
106Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
107Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
108Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
109Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
110Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
111Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
112Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
113Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
114Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
115Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
116Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
117Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
118Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
119Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
120Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
121Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
122Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
123Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
124Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
125Vận tải đường ống49400
126Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
127Khách sạn55101
128Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
129Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
130Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
131Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
132Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
133Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
134Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
135Dịch vụ ăn uống khác56290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Hà Nội (Tên nước ngoài: HA NOI INVESTMENT SOLUTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108955069, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn trê, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Quang Huy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HỌA MY

Mã số thuế: 3702694763

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HƯNG GIA

Mã số thuế: 0108906819

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HÂN HÂN

Mã số thuế: 0202117138

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HÀ LAN

Mã số thuế: 4201863349

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HOÀNG HÂN

Mã số thuế: 3603577427

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0315207625

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ HM

Mã số thuế: 0109466656

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOOD GROUND

Mã số thuế: 0316893536

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GOLDEN EGG

Mã số thuế: 0314770715

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GIA GIA BẢO

Mã số thuế: 0314808398

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAMES PLUS

Mã số thuế: 0315213516

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ GAME VIVA

Mã số thuế: 0315223401

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ER

Mã số thuế: 0316840365

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ EMG

Mã số thuế: 0314804611

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ DK

Mã số thuế: 0315895869

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ D.O.M

Mã số thuế: 0314867266

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ CÔNG NGHĨA

Mã số thuế: 1101877790

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ COFFEE ONE

Mã số thuế: 0901032448

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ CITI MUSIC

Mã số thuế: 0316859503

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ CELLA

Mã số thuế: 0316792351

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BÙI CÔNG NAM

Mã số thuế: 0316842147

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ BIỂN XANH

Mã số thuế: 4201913166

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ AN NGUYÊN

Mã số thuế: 0315931115

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 90R

Mã số thuế: 0316688840

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ 1BILLION

Mã số thuế: 0316894191

CÔNG TY TNHH GIẢI THẦN

Mã số thuế: 3702952012

CÔNG TY TNHH GIẢI THÔNG

Mã số thuế: 0316006907

Tìm thông tin Doanh nghiệp