Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
3Hoạt động sản xuất phim video59112
4Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
5Hoạt động hậu kỳ59120
6Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
7Hoạt động chiếu phim5914
8Hoạt động chiếu phim cố định59141
9Hoạt động chiếu phim lưu động59142
10Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
11Hoạt động phát thanh60100
12Hoạt động truyền hình60210
13Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác60220
14Hoạt động viễn thông có dây61100
15Hoạt động viễn thông không dây61200
16Hoạt động viễn thông vệ tinh61300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Quảng Cáo Huiteng (Tên nước ngoài: HUITENG ADVERTISING TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108955012, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 21 A15 Tập thể sân bay Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Phương Vỹ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẾ HÙNG

Mã số thuế: 0316701040

Tìm thông tin Doanh nghiệp