Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
3Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
4Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Bất Động Sản (Tên nước ngoài: REAL ESTATE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108933354, được thành lập ngày 07/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 24, Thôn Ba Chữ, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Tường Bách

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TỐC

Mã số thuế: 0313393493

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TNT

Mã số thuế: 0109594873

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO TMT

Mã số thuế: 0109506281

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SMARTTECH

Mã số thuế: 2500622443

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO PLCTAB

Mã số thuế: 0316696746

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NANO DHH

Mã số thuế: 0315494232

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LÊ MINH

Mã số thuế: 0316764611

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO IES

Mã số thuế: 0316855185

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HÙNG

Mã số thuế: 2100665876

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HONESTAR

Mã số thuế: 1101930236

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HANATO

Mã số thuế: 2500609192

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DR WEI

Mã số thuế: 0109723952

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO DDH DUHAL

Mã số thuế: 0314770049

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO CƯM'GAR

Mã số thuế: 6001669813

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BẢO VY

Mã số thuế: 4601521558

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO AGRIVINA

Mã số thuế: 0316826233

Tìm thông tin Doanh nghiệp