Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
3Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)9610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO DE DERMAFIRM VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Tên nước ngoài: VIET NAM LABO DE DERMAFIRM JOINT STOCK COMPANY - HO CHI MINH CITY BRANCH), Mã số thuế: 0108854649-001, được thành lập ngày 13/05/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 74 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Trường Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN LALAHOMES

Mã số thuế: 0314464965

CÔNG TY CỔ PHẦN LALA LUXURY FASHION

Mã số thuế: 0107250179

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKKI

Mã số thuế: 0312243103

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKIN

Mã số thuế: 0107439946

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKIFOOD

Mã số thuế: 0316074061

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKICO

Mã số thuế: 1801563743

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKE VIEW

Mã số thuế: 0313693715

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKE GARDEN

Mã số thuế: 4601541730

CÔNG TY CỔ PHẦN LAKACO

Mã số thuế: 0314013955

CÔNG TY CỔ PHẦN LAIPHACO

Mã số thuế: 0104582578

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI THÀNH SƠN

Mã số thuế: 0106516517

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI SINH

Mã số thuế: 1702130178

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CHÂU STONE

Mã số thuế: 6200109502

CÔNG TY CỔ PHẦN LAH

Mã số thuế: 0109340614

CÔNG TY CỔ PHẦN LAHILLS HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400516863

CÔNG TY CỔ PHẦN LAHAVI

Mã số thuế: 0401611302

CÔNG TY CỔ PHẦN LAHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108919945

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGUNA

Mã số thuế: 0105832446

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGRI FARMTECH

Mã số thuế: 5801404684

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOON LĂNG CÔ

Mã số thuế: 3301579393

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGOM DIGITAL

Mã số thuế: 0315542373

CÔNG TY CỔ PHẦN LAGODO

Mã số thuế: 0314519886

CÔNG TY CỔ PHẦN LADYCA

Mã số thuế: 0313860589

CÔNG TY CỔ PHẦN LADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107474972

CÔNG TY CỔ PHẦN LADO LAND

Mã số thuế: 5801442129

CÔNG TY CỔ PHẦN LADACOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106359504

CÔNG TY CỔ PHẦN LADACO SOFTWARE

Mã số thuế: 0315397768

CÔNG TY CỔ PHẦN LACTO VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 2700790413

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOSUN

Mã số thuế: 0314706043

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOMKA

Mã số thuế: 0314257711

CÔNG TY CỔ PHẦN LACOLI

Mã số thuế: 0801313300

CÔNG TY CỔ PHẦN LACKY

Mã số thuế: 0105440128

CÔNG TY CỔ PHẦN LACAVIN

Mã số thuế: 0107963324

CÔNG TY CỔ PHẦN LACATRIP

Mã số thuế: 0108480707

CÔNG TY CỔ PHẦN LACASA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108487981

CÔNG TY CỔ PHẦN LABTEK

Mã số thuế: 0104485278

CÔNG TY CỔ PHẦN LABTEK

Mã số thuế: 0103044244

CÔNG TY CỔ PHẦN LABTECK

Mã số thuế: 1101982805

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107414500

CÔNG TY CỔ PHẦN LABO LA VI NA

Mã số thuế: 0311996601

Tìm thông tin Doanh nghiệp