Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Đại lý46101
3Môi giới46102
4Đấu giá46103
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
7Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
10Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
12Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
13Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
14Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
15Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
16Vận tải hành khách đường bộ khác4932
17Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
18Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
19Hoạt động viễn thông khác6190
20Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
21Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
22Lập trình máy vi tính62010
23Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
24Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
25Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
26Cổng thông tin63120
27Hoạt động thông tấn63210
28Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
29Hoạt động ngân hàng trung ương64110
30Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
31Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
32Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
33Hoạt động cho thuê tài chính64910
34Hoạt động cấp tín dụng khác64920
35Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
36Bảo hiểm nhân thọ65110
37Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
38Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
39Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
40Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
41Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
42Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
43Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
44Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Chuyển Đổi Số Toàn Cầu (Tên nước ngoài: CONVERT NUMBER GLOBAL., JSC), Mã số thuế: 0108842996, được thành lập ngày 29/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 5 hẻm 143/145/6 Nguyễn Chính, tổ 40, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Kim Ngân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ESTAR

Mã số thuế: 0109492141

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELOGIN

Mã số thuế: 0109676759

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELIMO

Mã số thuế: 0315020514

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOGOO

Mã số thuế: 0109738589

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DIGO

Mã số thuế: 0109502664

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DHTECH

Mã số thuế: 0109514645

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ D ONE

Mã số thuế: 0109733774

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTT

Mã số thuế: 0315889706

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CSR

Mã số thuế: 0316004811

Tìm thông tin Doanh nghiệp