Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất điện3511
2Truyền tải và phân phối điện3512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ ECOTECH (Tên nước ngoài: ECOTECH WIND POWER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108823619, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 36, phố Yên Bái 1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà AN GIA KHÁNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HÀO PHÚC

Mã số thuế: 0201715840

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HÀ TRANG

Mã số thuế: 2901979916

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HZ

Mã số thuế: 0109337837

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HUY HOÀNG SOLAR

Mã số thuế: 3603738064

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HPQ

Mã số thuế: 0313306003

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÁ CHẤT VIỆT

Mã số thuế: 0309733066

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÀNG QUANG

Mã số thuế: 4001211716

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÀNG NGÂN PHÁT

Mã số thuế: 3702867649

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0316116480

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0311824151

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOA HÀN QUỐC

Mã số thuế: 0109047020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOA GIA LAI

Mã số thuế: 5901143281

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOA CM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104957869

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HOA 24H

Mã số thuế: 0107383771

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HITEC

Mã số thuế: 0201457011

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HD

Mã số thuế: 0105880665

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HANIL STM

Mã số thuế: 0313899321

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HANIL STM

Mã số thuế: 0312523439

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HADACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108318214

CÔNG TY TNHH ĐIỆN H&H

Mã số thuế: 0201240805

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ Á CHÂU

Mã số thuế: 0108711016

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 2200685724

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0314665196

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 3401135546

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ THIÊN PHONG

Mã số thuế: 0316255572

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200754375

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ MŨI DINH

Mã số thuế: 4500562149

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA 2

Mã số thuế: 2200781160

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ HÒA ĐÔNG 2

Mã số thuế: 2200781153

CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ HÒA THẮNG

Mã số thuế: 3401192583

Tìm thông tin Doanh nghiệp