Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
4Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
10Thu gom rác thải độc hại3812
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
14Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TMS (Tên nước ngoài: TMS PHARMA.,JSC), Mã số thuế: 0108822559, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỒNG VIỆT, Số điện thoại: 0936888487, Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vimeco, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TTD

Mã số thuế: 0108648170

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOZA

Mã số thuế: 0107691906

Tìm thông tin Doanh nghiệp