Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
2Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
15Khai thác gỗ0220
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚ HÀO (Tên nước ngoài: PHU HAO TRADING PRODUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108822541, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại thôn Quyết Tiến, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ NGỌC VIỆT, Số điện thoại: 0355756999, Địa chỉ: thôn Quyết Tiến, Xã Tiên Phương, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp