Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo7310
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
5Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Dịch vụ liên quan đến in1812
9Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
12In ấn1811
13Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
14Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
15Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
16Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DRAGON ADS VIETNAM (Tên nước ngoài: DRAGON ADS VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108822485, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG NGỌC LONG, Số điện thoại: 0983070795, Địa chỉ: Thôn Xuân Nộn, Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DRAGONSCLAW

Mã số thuế: 0108769633

CÔNG TY TNHH DRAGONFLY VIETNAM

Mã số thuế: 0312189590

CÔNG TY TNHH DRAGONFLY TRADING

Mã số thuế: 0314376807

CÔNG TY TNHH DRAGONEDU

Mã số thuế: 1001227534

CÔNG TY TNHH DRAGONCELLO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108529649

CÔNG TY TNHH DRAGONAUTO

Mã số thuế: 1001183012

CÔNG TY TNHH DRAGONADDON

Mã số thuế: 0313684069

CÔNG TY TNHH DRAGON ZIP-LINE

Mã số thuế: 0315779823

CÔNG TY TNHH DRAGON WORLD

Mã số thuế: 0316458847

CÔNG TY TNHH DRAGON VIỆT

Mã số thuế: 0312543682

CÔNG TY TNHH DRAGON VINA

Mã số thuế: 0901056336

CÔNG TY TNHH DRAGON TVB

Mã số thuế: 2500655819

CÔNG TY TNHH DRAGON TECCO & CONNECTION

Mã số thuế: 0313017322

CÔNG TY TNHH DRAGON TEAM LOGISTICS

Mã số thuế: 0311681792

CÔNG TY TNHH DRAGON SPIRIT

Mã số thuế: 0401351887-005

CÔNG TY TNHH DRAGON SPIRIT

Mã số thuế: 0401351887-002

CÔNG TY TNHH DRAGON SPIRIT

Mã số thuế: 0401351887-001

CÔNG TY TNHH DRAGON SLING

Mã số thuế: 3502330462

CÔNG TY TNHH DRAGON SEVENTEEN

Mã số thuế: 0311835266

CÔNG TY TNHH DRAGON SALES AND SERVICES

Mã số thuế: 0311986089

CÔNG TY TNHH DRAGON PRECISON

Mã số thuế: 5801301600

CÔNG TY TNHH DRAGON POINTER

Mã số thuế: 0316093120

CÔNG TY TNHH DRAGON PEOPLE

Mã số thuế: 0315160790

CÔNG TY TNHH DRAGON PAY

Mã số thuế: 0312165180

CÔNG TY TNHH DRAGON NỘI BÀI

Mã số thuế: 0106463382

CÔNG TY TNHH DRAGON NETWORK TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315783139

CÔNG TY TNHH DRAGON NAILS

Mã số thuế: 0314246163

CÔNG TY TNHH DRAGON MŨI NÉ

Mã số thuế: 3401133644

CÔNG TY TNHH DRAGON MONEY

Mã số thuế: 0315955701

CÔNG TY TNHH DRAGON MAX VIETNAM

Mã số thuế: 0314275598

CÔNG TY TNHH DRAGON LTL

Mã số thuế: 0310152179

CÔNG TY TNHH DRAGON LORD

Mã số thuế: 3603600595

CÔNG TY TNHH DRAGON LINKS

Mã số thuế: 0311394967

CÔNG TY TNHH DRAGON LEARNING & ABROAD

Mã số thuế: 0313009730

CÔNG TY TNHH DRAGON LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314630764

CÔNG TY TNHH DRAGON KING

Mã số thuế: 0312088426

CÔNG TY TNHH DRAGON HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105302167

CÔNG TY TNHH DRAGON HONG

Mã số thuế: 0313538981

CÔNG TY TNHH DRAGON GOLF

Mã số thuế: 0401443129

CÔNG TY TNHH DRAGON GLOBAL LOGISTICS

Mã số thuế: 0315866603

CÔNG TY TNHH DRAGON FROOT

Mã số thuế: 0312551186

CÔNG TY TNHH DRAGON FLY

Mã số thuế: 0315154388

CÔNG TY TNHH DRAGON DEV VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109014138

CÔNG TY TNHH DRAGON DENTAL TRADING

Mã số thuế: 0313442013

CÔNG TY TNHH DRAGON CANDLE

Mã số thuế: 0313467709

CÔNG TY TNHH DRAGON BAY

Mã số thuế: 0107777769

CÔNG TY TNHH DRAGON BANK

Mã số thuế: 0108035537

Tìm thông tin Doanh nghiệp