Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
3Sản xuất giày dép1520
4Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
5Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
6May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
7Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
8Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
9Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
10Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529
13Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
14Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
15Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ4784
16Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
19Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
20Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
21Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511
22Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da9523
23Sản xuất sợi1311
24Sản xuất vải dệt thoi1312
25Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAMPTAILOR (Tên nước ngoài: CHAMPTAILOR.,JSC), Mã số thuế: 0108822220, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 236 đường Hàng Bông, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ VĂN KHOA, Số điện thoại: 02437834574, Địa chỉ: Số 236 đường Hàng Bông, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMSOL

Mã số thuế: 1101814293

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMPRO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700896829

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMPO

Mã số thuế: 0107168975

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMIZOL

Mã số thuế: 0312368430

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMEDIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105109170

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMED VIỆT

Mã số thuế: 0107343112

CÔNG TY CỔ PHẦN CHELATE VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802053539

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEETAH LOGISTICS

Mã số thuế: 3702694019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEESE COFFEE

Mã số thuế: 0313475844

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEEFAST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313470557

CÔNG TY CỔ PHẦN CHECK IN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108729542

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEAPIE MARKET

Mã số thuế: 0108561829

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEAP TOUR

Mã số thuế: 1701595149

CÔNG TY CỔ PHẦN CHD

Mã số thuế: 0800913961

CÔNG TY CỔ PHẦN CHC AN PHÁT

Mã số thuế: 0105585966

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAY TÂM AN LẠC

Mã số thuế: 0107874748

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAY CỒ HỒNG

Mã số thuế: 0109005447

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAUSGROUP

Mã số thuế: 0109208253

CÔNG TY CỔ PHẦN CHATHAM CIS

Mã số thuế: 5901151317

CÔNG TY CỔ PHẦN CHATEAU DE SAIGON

Mã số thuế: 0316436522

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAROVY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108726284

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM LUCKY

Mã số thuế: 0316293828

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

Mã số thuế: 0316106316

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GRACE

Mã số thuế: 0316304004

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GALLERY

Mã số thuế: 0316548096

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAPPIE BOT

Mã số thuế: 0314089263

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAPI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105504893

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAOSCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105638840

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAO PHÁT

Mã số thuế: 0108734976

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAO - VIGLACERA

Mã số thuế: 0107833205

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANH VANG

Mã số thuế: 0401429886

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANH TƯƠI

Mã số thuế: 0109321361

CÔNG TY CỔ PHẦN CHANH LAK

Mã số thuế: 0106393576

CÔNG TY CỔ PHẦN CHAMY

Mã số thuế: 0316772549

Tìm thông tin Doanh nghiệp