Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh2310
5Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM GƯƠNG TOMO (Tên nước ngoài: GLASS TOMO CO.,LTD), Mã số thuế: 0108822213, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Hợp Nhất, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ ĐĂNG TÚ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHÚC KHANG

Mã số thuế: 6001701263

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0401905077

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 4601562032

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM PHÁT PHÚC

Mã số thuế: 2600964828

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NHƯ THANH

Mã số thuế: 2802934167

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGỌC THÚY

Mã số thuế: 2901972413

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 4601538826

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYỄN HOÀNG

Mã số thuế: 4601552002

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM Á

Mã số thuế: 0106037828

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM VIỆT

Mã số thuế: 0107740335

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM KHÁNH

Mã số thuế: 2400901919

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NAM BÌNH

Mã số thuế: 2700842277

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MỘC VIỆT

Mã số thuế: 0801277074

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MẠNH LONG

Mã số thuế: 0315850699

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4601537163

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH VŨ

Mã số thuế: 2301142001

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH VIỆT

Mã số thuế: 2400887982

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH QUÂN

Mã số thuế: 0801289520

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107013178

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH LƯỢNG

Mã số thuế: 2301086244

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH KHANG

Mã số thuế: 0109073158

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM MINH ANH

Mã số thuế: 2301093851

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LÊ GIA

Mã số thuế: 0108723406

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LÂM VŨ

Mã số thuế: 0801300333

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LONG GIA

Mã số thuế: 4201694122

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM LAM SƠN

Mã số thuế: 2802299275

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM KHÁNH HOÀNG

Mã số thuế: 4201210660

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HỒNG ĐẠT BG

Mã số thuế: 2400903169

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 2301129723

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HỒNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0107896519

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HẢI ĐĂNG TX

Mã số thuế: 2802651049

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯỚNG THÀNH

Mã số thuế: 2300991098

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HƯNG NAM

Mã số thuế: 2400889637

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HÀNH TINH XANH

Mã số thuế: 2400762140

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 2400805429

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG THỦY

Mã số thuế: 4601533190

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG LONG GIA

Mã số thuế: 4601532581

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG KIM LONG

Mã số thuế: 2301150034

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0601218498

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM HOÀNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0107778554

Tìm thông tin Doanh nghiệp