Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
7Sửa chữa thiết bị khác3319
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Sửa chữa thiết bị điện3314
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
13Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
14Bốc xếp hàng hóa5224

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XE CẨU DTC (Tên nước ngoài: DTC CRANE., JSC), Mã số thuế: 0108822164, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Km 13+800, Đại lộ Thăng Long, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THẾ TRUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XE NXT

Mã số thuế: 0104380123

Tìm thông tin Doanh nghiệp