Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Cơ sở lưu trú khác5590
7Dịch vụ ăn uống khác5629
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
12Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Điều hành tua du lịch7912
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Quảng cáo7310
18Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN INTER CORP TRAVEL SERVICES VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIET NAM INTER CORP TRAVEL SERVICES JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108822005, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 468, Tầng 4,Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG THỊ PHẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWOOD

Mã số thuế: 0105171436

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800913898

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWAY - VN

Mã số thuế: 0801119423

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERWAVE

Mã số thuế: 0402072621

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSKY HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108009576

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSERCO VCI

Mã số thuế: 4800894995

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSERCO SỐ 19

Mã số thuế: 0105946475

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSERCO - CB

Mã số thuế: 0104883790

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERSERCO - CB

Mã số thuế: 0103049013

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERPLUS

Mã số thuế: 0201906002

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERMINE

Mã số thuế: 0312179225

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERMIDACO

Mã số thuế: 0105839603

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERMARU VINA

Mã số thuế: 3603196326

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLOAN

Mã số thuế: 0315403108

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERLAB

Mã số thuế: 0316129553

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERIO

Mã số thuế: 0313389722

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA

Mã số thuế: 1101847940

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERGROUP INVESTME

Mã số thuế: 0402106366

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERGO

Mã số thuế: 0109681572

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERGATE

Mã số thuế: 0105256640

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCORP

Mã số thuế: 0106815059

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCOOL

Mã số thuế: 0314172176

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCOM

Mã số thuế: 0105665989

CÔNG TY CỔ PHẦN INTERCITY

Mã số thuế: 0108050609

CÔNG TY CỔ PHẦN INTER-K

Mã số thuế: 0315313013

CÔNG TY CỔ PHẦN INTER S VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105309959

CÔNG TY CỔ PHẦN INTER GROUP

Mã số thuế: 0316918910

Tìm thông tin Doanh nghiệp