Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
5Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Bán buôn thực phẩm4632
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp7214
14Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
15Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
16Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
17Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Điều hành tua du lịch7912
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
21Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
22Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
23Quảng cáo7310
24Đại lý du lịch7911
25Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HƯỚNG ĐI VIỆT (Tên nước ngoài: VIET PATH CO., LTD), Mã số thuế: 0108821957, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 55A3 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN TUẤN THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108760454

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ILABEL

Mã số thuế: 0312206101

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IKORN

Mã số thuế: 0310623653

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IKORN (NT)

Mã số thuế: 0314915590

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IDS

Mã số thuế: 0313481157

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IC

Mã số thuế: 0106794955

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP I-MODULES

Mã số thuế: 0316731824

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP I SI

Mã số thuế: 0309911079

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HỒNG HUÂN

Mã số thuế: 0312581536

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HỒ LAN

Mã số thuế: 0312066831

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300332261

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 3702615144

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẢI ÂU

Mã số thuế: 2301022392

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP HẢI NAM

Mã số thuế: 0313227016

Tìm thông tin Doanh nghiệp