Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Lập trình máy vi tính6201
3Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
10Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng8291
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
15Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
16Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
17Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
19Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
20Hoạt động hậu kỳ5912
21Hoạt động viễn thông khác6190
22Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
23Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
24Quảng cáo7310
25Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
26Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
27Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
28Cổng thông tin6312
29Sản xuất đồ chơi, trò chơi3240

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NCTECH (Tên nước ngoài: NCTECH), Mã số thuế: 0108821844, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8, Ngõ Nhà Chung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NEST ART (NTNN)

Mã số thuế: 0316066416

CÔNG TY CỔ PHẦN NESFACO

Mã số thuế: 0315462142

CÔNG TY CỔ PHẦN NESCA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310437008

CÔNG TY CỔ PHẦN NES SOLAR

Mã số thuế: 0315704049

CÔNG TY CỔ PHẦN NES EDUCATION

Mã số thuế: 0314325947

CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Mã số thuế: 0108677460

CÔNG TY CỔ PHẦN NEPA

Mã số thuế: 0108801855

CÔNG TY CỔ PHẦN NEO

Mã số thuế: 0314539681

CÔNG TY CỔ PHẦN NEOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314427547

CÔNG TY CỔ PHẦN NEODB

Mã số thuế: 0314098250

CÔNG TY CỔ PHẦN NEO MIND

Mã số thuế: 0311715392

CÔNG TY CỔ PHẦN NEO LAB

Mã số thuế: 0316948697

CÔNG TY CỔ PHẦN NEO GROUP

Mã số thuế: 2400772396

CÔNG TY CỔ PHẦN NEMO STUDIO

Mã số thuế: 0108007473

CÔNG TY CỔ PHẦN NELSOL

Mã số thuế: 0310881936

CÔNG TY CỔ PHẦN NEJIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109463486

CÔNG TY CỔ PHẦN NEGU

Mã số thuế: 0313810997

CÔNG TY CỔ PHẦN NEGOZIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312351892

CÔNG TY CỔ PHẦN NEGAXY

Mã số thuế: 0109696441

CÔNG TY CỔ PHẦN NEF

Mã số thuế: 0109237367

CÔNG TY CỔ PHẦN NEF DIGITAL

Mã số thuế: 0108456831

CÔNG TY CỔ PHẦN NEEW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109033370

CÔNG TY CỔ PHẦN NEEMVIET

Mã số thuế: 4500611413

CÔNG TY CỔ PHẦN NEEMTREE

Mã số thuế: 0313614992

CÔNG TY CỔ PHẦN NEEM NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500474929

CÔNG TY CỔ PHẦN NEDRO

Mã số thuế: 0106341401

CÔNG TY CỔ PHẦN NEDO

Mã số thuế: 0313803044

CÔNG TY CỔ PHẦN NEDFON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108519263

CÔNG TY CỔ PHẦN NEC

Mã số thuế: 0109259811

CÔNG TY CỔ PHẦN NECOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105336582

CÔNG TY CỔ PHẦN NECO LOGISTICS

Mã số thuế: 0105346975

CÔNG TY CỔ PHẦN NEC MEDIA

Mã số thuế: 3301635062

CÔNG TY CỔ PHẦN NDTV

Mã số thuế: 0104742567

CÔNG TY CỔ PHẦN NDP

Mã số thuế: 3200471957

CÔNG TY CỔ PHẦN NDMREAL

Mã số thuế: 0312096642

CÔNG TY CỔ PHẦN NDICO

Mã số thuế: 0109260944

CÔNG TY CỔ PHẦN NDGROUP

Mã số thuế: 0106149546

CÔNG TY CỔ PHẦN NDC

Mã số thuế: 0201036736

CÔNG TY CỔ PHẦN NDC HOLDINGS

Mã số thuế: 0316015242

CÔNG TY CỔ PHẦN NDC AN KHANG (NTNN)

Mã số thuế: 0315083458

CÔNG TY CỔ PHẦN NDB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103027544

CÔNG TY CỔ PHẦN NDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105954941

CÔNG TY CỔ PHẦN ND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106691572

CÔNG TY CỔ PHẦN ND HOUSING

Mã số thuế: 0106410704

CÔNG TY CỔ PHẦN NCV INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0109014233

CÔNG TY CỔ PHẦN NCTL

Mã số thuế: 0316447605

CÔNG TY CỔ PHẦN NCTKT

Mã số thuế: 6101160473

Tìm thông tin Doanh nghiệp