Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường bộ4212
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Xây dựng nhà để ở4101
6Xây dựng công trình đường sắt4211
7Xây dựng công trình điện4221
8Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
14Dịch vụ liên quan đến in1812
15Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
16Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
17Lắp đặt hệ thống điện4321
18Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
19Hoạt động tư vấn quản lý7020
20Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
21Chuẩn bị mặt bằng4312
22Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
23Vệ sinh chung nhà cửa8121
24Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
25Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
26Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
27Xây dựng công trình công ích khác4229
28Xây dựng công trình thủy4291
29Phá dỡ4311
30Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
31Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
32Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
33In ấn1811
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
36Xây dựng nhà không để ở4102
37Xây dựng công trình khai khoáng4292
38Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
39Quảng cáo7310
40Vận tải hàng hóa đường sắt4912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT QUÝ HẢI PHÁT (Tên nước ngoài: QHP E&C), Mã số thuế: 0108821788, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 443 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ĐỨC TIỆP

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp