Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Xây dựng nhà để ở4101
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
8Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
9Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
10Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Hoạt động tư vấn quản lý7020
13Chuẩn bị mặt bằng4312
14Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
15Xây dựng công trình đường bộ4212
16Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
17Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
18Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
19Xây dựng công trình công ích khác4229
20Phá dỡ4311
21Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
23Xây dựng nhà không để ở4102
24Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
25Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CITI ESTATE (Tên nước ngoài: CITI ESTATE ., JSC), Mã số thuế: 0108821763, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8, ngách 91/8 phố Ngô Thì Sỹ, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG LONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp