Ngành nghề kinh doanh

1Chuyển phát5320
2Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
3Lập trình máy vi tính6201
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
5Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Bưu chính5310
9Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
10Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
11Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
14Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
15Hoạt động tư vấn quản lý7020
16Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
17Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
18Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
19Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
21Dịch vụ đóng gói8292
22Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
23Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Bốc xếp hàng hóa5224
26Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
27Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
28Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
29Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
30Vận tải hàng hóa đường sắt4912

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSHIP (Tên nước ngoài: NOSHIP), Mã số thuế: 0108821731, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 23, tòa nhà VP Viwaseen, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ QUỐC CHÍNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuyển phát.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA TECHNICAL

Mã số thuế: 0314019604

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SECURITY

Mã số thuế: 0316415970

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE VEGETABLE

Mã số thuế: 0313737112

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE MILK

Mã số thuế: 0313732900

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE MEAT

Mã số thuế: 0313733710

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE FRUIT

Mã số thuế: 0313729640

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE FOODS

Mã số thuế: 0313684284

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE FISH

Mã số thuế: 0313732918

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA SAFE EGGS

Mã số thuế: 0313726456

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA RESORT

Mã số thuế: 0312799130

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA PROCESSING

Mã số thuế: 0313741969

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA PHÙ SA (NTNN)

Mã số thuế: 0314826206

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA NIPPON

Mã số thuế: 0313364220

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA MEDI

Mã số thuế: 0316626435

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA MEDICA

Mã số thuế: 0312846704

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA MCLUB

Mã số thuế: 0314019555

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA LOGISTICS

Mã số thuế: 0313761316

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA INVEST

Mã số thuế: 0313939951

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA INVESTMENT

Mã số thuế: 0314751367

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA INFRA

Mã số thuế: 0314751335

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402150198

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOTEL

Mã số thuế: 0314680839

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOSPITAL

Mã số thuế: 0316398098

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOSPITALITY

Mã số thuế: 0314019322

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HOLIDAY

Mã số thuế: 0316316095

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HILLS

Mã số thuế: 0313111484

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA FURNITURE

Mã số thuế: 0314681247

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA FINAL SOLUTION

Mã số thuế: 0314019594

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA FESTIVAL

Mã số thuế: 0313065502

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA FESTIVAL

Mã số thuế: 0312705566

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA F&B

Mã số thuế: 0313171652

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA F&B; (NTNN)

Mã số thuế: 0316571955

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA DISTRIBUTION

Mã số thuế: 0313760866

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA CONSTRUCT

Mã số thuế: 0314019347

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA COMMERCIAL

Mã số thuế: 0314019562

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA BẮC NAM 79

Mã số thuế: 0313224914

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA BEACH CITY

Mã số thuế: 0314750211

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA ASSET

Mã số thuế: 0314019749

CÔNG TY CỔ PHẦN NOTUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106608775

CÔNG TY CỔ PHẦN NOTINO

Mã số thuế: 0107559231

CÔNG TY CỔ PHẦN NOTECH

Mã số thuế: 0315041465

CÔNG TY CỔ PHẦN NOT JUST WATER

Mã số thuế: 0108874966

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSOCOM

Mã số thuế: 0312544774

Tìm thông tin Doanh nghiệp