Ngành nghề kinh doanh

1Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
2Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
3Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
4Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Hoạt động tư vấn quản lý7020
7Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
8Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
9Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
10Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH STREAMBIT (Tên nước ngoài: STREAMBIT CO., LTD), Mã số thuế: 0108821629, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM MINH TÙNG, Số điện thoại: 0903392581, Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH STU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107793520

CÔNG TY TNHH STTW.VN

Mã số thuế: 0401993820

CÔNG TY TNHH STTW.VN

Mã số thuế: 0401920244

CÔNG TY TNHH STTP VN

Mã số thuế: 0315889745

CÔNG TY TNHH STTEK

Mã số thuế: 0316123537

CÔNG TY TNHH STT VINA

Mã số thuế: 0901043619

CÔNG TY TNHH STT TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0202056647

CÔNG TY TNHH STT LOGISTICS

Mã số thuế: 0201745154

CÔNG TY TNHH STT HUỲNH LONG

Mã số thuế: 2200703010

CÔNG TY TNHH STT GLOBAL

Mã số thuế: 0312970719

CÔNG TY TNHH STS VI NA HOÀN CẦU

Mã số thuế: 3603409447

CÔNG TY TNHH STS SÀI GÒN

Mã số thuế: 0311485928

CÔNG TY TNHH STS QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106656024

CÔNG TY TNHH STS CORPORATION

Mã số thuế: 0109075003

CÔNG TY TNHH STRYKER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315361401

CÔNG TY TNHH STRUCTURAL STEEL CO

Mã số thuế: 0313436210

CÔNG TY TNHH STRUCTON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311269155

CÔNG TY TNHH STRUCTERRE

Mã số thuế: 0312705037

CÔNG TY TNHH STRUCTERRE

Mã số thuế: 0312323655

CÔNG TY TNHH STRUCTEMP VN

Mã số thuế: 0402064853

CÔNG TY TNHH STROOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106807139

CÔNG TY TNHH STRONGMAN

Mã số thuế: 0314543737

CÔNG TY TNHH STRONGHOLD

Mã số thuế: 0314211587

CÔNG TY TNHH STRONGFIRST

Mã số thuế: 0108676097

CÔNG TY TNHH STRONGEST VIỆT

Mã số thuế: 0315813697

CÔNG TY TNHH STRONGBUNCH VIETNAM

Mã số thuế: 3702712878

CÔNG TY TNHH STRONG WIND

Mã số thuế: 1501078344

CÔNG TY TNHH STRONG VINA

Mã số thuế: 2400901764

CÔNG TY TNHH STRONG SEAFOOD

Mã số thuế: 0316877414

CÔNG TY TNHH STRONG LIGHT (BẮC NINH)

Mã số thuế: 2300787631

CÔNG TY TNHH STRONG INTENSITY

Mã số thuế: 2901792202

CÔNG TY TNHH STRONG COFFEE

Mã số thuế: 0316925040

CÔNG TY TNHH STRIVER LE

Mã số thuế: 5801465479

CÔNG TY TNHH STRENXT ĐẶNG NGUYÊN

Mã số thuế: 0315455240

CÔNG TY TNHH STRENGTH YOGA

Mã số thuế: 0801294785

CÔNG TY TNHH STRENGTH SPORTS

Mã số thuế: 5702043878

CÔNG TY TNHH STRELITZIA

Mã số thuế: 0316663437

CÔNG TY TNHH STREK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312779286

CÔNG TY TNHH STREETFOOD

Mã số thuế: 0315643300

CÔNG TY TNHH STREET GUARDIAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107719968

CÔNG TY TNHH STREET GANG

Mã số thuế: 0316158836

CÔNG TY TNHH STREET CRANE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314030541

CÔNG TY TNHH STREET CORNER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315843860

CÔNG TY TNHH STREAMY

Mã số thuế: 0314633130

CÔNG TY TNHH STREAMLINE VN

Mã số thuế: 0312826708

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA

Mã số thuế: 0312803965

CÔNG TY TNHH STREAMCAST ASIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314516028

Tìm thông tin Doanh nghiệp