Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
2Xuất bản phần mềm5820
3Lập trình máy vi tính6201
4Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
5Hoạt động viễn thông khác6190
6Quảng cáo7310
7Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
8Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
9Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN REAL SOLUTION VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIETNAM REAL SOLUTION., JSC), Mã số thuế: 0108820978, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 7C8, ngõ 261, Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ SƠN HUỲNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN REECOM

Mã số thuế: 0105034020

CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601297176

CÔNG TY CỔ PHẦN REDROW

Mã số thuế: 0313677618

CÔNG TY CỔ PHẦN REDLOTUS

Mã số thuế: 0105043836

CÔNG TY CỔ PHẦN REDI

Mã số thuế: 0105366650

CÔNG TY CỔ PHẦN REDFOX LABS

Mã số thuế: 0316277424

CÔNG TY CỔ PHẦN REDEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106576308

CÔNG TY CỔ PHẦN REDESU

Mã số thuế: 0401756361

CÔNG TY CỔ PHẦN REDEFINE

Mã số thuế: 0315136558

CÔNG TY CỔ PHẦN REDCON SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0105032009

CÔNG TY CỔ PHẦN REDCON SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0103051414

CÔNG TY CỔ PHẦN REDBRICK HOLDINGS

Mã số thuế: 0314444366

CÔNG TY CỔ PHẦN REDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107606026

CÔNG TY CỔ PHẦN RED-E

Mã số thuế: 0107407341

CÔNG TY CỔ PHẦN RED WOK HOLDINGS

Mã số thuế: 0315064060

CÔNG TY CỔ PHẦN RED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201141508

CÔNG TY CỔ PHẦN RED SUMMIT

Mã số thuế: 0107881946

CÔNG TY CỔ PHẦN RED STAR

Mã số thuế: 0103012903

CÔNG TY CỔ PHẦN RED SEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106793616

CÔNG TY CỔ PHẦN RED PINE FRESH

Mã số thuế: 0316878337

CÔNG TY CỔ PHẦN RED PHANTOM

Mã số thuế: 0316475056

CÔNG TY CỔ PHẦN RED GROUP

Mã số thuế: 0107881128

CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Mã số thuế: 0315674806

CÔNG TY CỔ PHẦN RED EPOXY HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108621299

CÔNG TY CỔ PHẦN RED DOT

Mã số thuế: 1801675334

CÔNG TY CỔ PHẦN RED DOOR

Mã số thuế: 0314650979

CÔNG TY CỔ PHẦN RED CREATIVE

Mã số thuế: 0109704357

CÔNG TY CỔ PHẦN RED CREATIVE

Mã số thuế: 0108967378

CÔNG TY CỔ PHẦN RED BRICKS

Mã số thuế: 0313686570

CÔNG TY CỔ PHẦN RECRUIT

Mã số thuế: 0311503415

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901129304

CÔNG TY CỔ PHẦN RECOIN

Mã số thuế: 0105439186

CÔNG TY CỔ PHẦN REC MEDIA

Mã số thuế: 0315724278

CÔNG TY CỔ PHẦN REBELSTUDIO

Mã số thuế: 0313975893

CÔNG TY CỔ PHẦN REALSTONE

Mã số thuế: 0201780448

CÔNG TY CỔ PHẦN REALSPACE

Mã số thuế: 0108330807

CÔNG TY CỔ PHẦN REALSOFT

Mã số thuế: 0401934409

CÔNG TY CỔ PHẦN REAL WORLD

Mã số thuế: 0313822142

CÔNG TY CỔ PHẦN REAL STAKE FINTECH

Mã số thuế: 0316552631

Tìm thông tin Doanh nghiệp