Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo4631
2Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Xuất bản phần mềm5820
5Lập trình máy vi tính6201
6Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
7Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác0112
8Trồng cây hàng năm khác0119
9Bán buôn thực phẩm4632
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Trồng cây ăn quả0121
12Chăn nuôi lợn0145
13Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
14Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
15Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
16Chăn nuôi trâu, bò0141
17Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột1062
18Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
19Trồng lúa0111
20Chăn nuôi khác0149
21Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
22Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
23Xay xát và sản xuất bột thô1061
24Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ4783
25Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
26Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
28Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
29Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
30Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
31Chăn nuôi gia cầm0146
32Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
33Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
34Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
35Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
36Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GẠO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VINAGAO CO.,LTD), Mã số thuế: 0108820946, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7 phố Tống Duy Tân, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM ĐỨC MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn gạo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp