Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình đường sắt4211
6Xây dựng công trình điện4221
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
9Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Sản xuất máy thông dụng khác2819
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
17Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
18Xây dựng công trình đường bộ4212
19Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
22Sản xuất sắt, thép, gang2410
23Xây dựng công trình công ích khác4229
24Xây dựng công trình thủy4291
25Đúc sắt thép2431
26Xây dựng nhà không để ở4102
27Xây dựng công trình khai khoáng4292
28Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
29Sản xuất các cấu kiện kim loại2511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỔNG HỢP ĐẠI PHONG (Tên nước ngoài: DAI PHONG MECHANICAL CO., LTD), Mã số thuế: 0108820791, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại TT3 Khu đô thị Tứ Hiệp, Đường Trần Thủ Độ, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐẠI PHONG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT DƯƠNG

Mã số thuế: 2902101923

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT CHÍNH

Mã số thuế: 0312243110

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT CHUẨN

Mã số thuế: 3701671026

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT CHANG SE

Mã số thuế: 3702754194

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỆT - NHẬT

Mã số thuế: 0106382133

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIẾT TÍNH

Mã số thuế: 0315088978

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIẾT HƯNG

Mã số thuế: 3001928124

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VITECH

Mã số thuế: 0109697540

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VINH CƯỜNG

Mã số thuế: 0314728431

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VINA TOOL

Mã số thuế: 0107434017

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIMECH

Mã số thuế: 0108285865

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIF LASER

Mã số thuế: 0109493762

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETSING

Mã số thuế: 3702872367

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETMECH

Mã số thuế: 0314212245

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIETBLADE

Mã số thuế: 0801182601

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIEKOR HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106354753

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VI ANH

Mã số thuế: 0315097387

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VENUS

Mã số thuế: 2300936065

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ V-POWER

Mã số thuế: 0315773282

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG SKT

Mã số thuế: 0313897490

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ DO

Mã số thuế: 2902036960

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ CƯỜNG

Mã số thuế: 0316265813

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỨ THÔNG

Mã số thuế: 0313661960

Tìm thông tin Doanh nghiệp