Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
7Xây dựng nhà để ở4101
8Hoàn thiện công trình xây dựng4330
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
12Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
15Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
16Cung ứng lao động tạm thời7820
17Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
18Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
19Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
20Thu gom rác thải độc hại3812
21Tái chế phế liệu3830
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
23Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
24Chuẩn bị mặt bằng4312
25Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
26Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
27Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
28Thu gom rác thải không độc hại3811
29Phá dỡ4311
30Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
31Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
32Điều hành tua du lịch7912
33Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
34Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
35Bốc xếp hàng hóa5224
36Xây dựng nhà không để ở4102
37Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
38Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LỰC QUANG MINH, Mã số thuế: 0108819789, được thành lập ngày 13/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 8, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN SỸ LỰC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0103048505

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 0104560260

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT DIỆN

Mã số thuế: 0600965680

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 4600895085

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHONG CÁCH

Mã số thuế: 0312096603

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0315901368

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NHẬT

Mã số thuế: 0104585201

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NHẬT

Mã số thuế: 0103045376

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NHẤT HƯNG

Mã số thuế: 0401539800

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NHÂN VINA

Mã số thuế: 0314305394

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGỌC VIÊN

Mã số thuế: 0311709487

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGÀN XANH

Mã số thuế: 0104861596

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGÀN XANH

Mã số thuế: 0103048815

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHĨA

Mã số thuế: 5701363314

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM

Mã số thuế: 5200529713

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM

Mã số thuế: 3700147268

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM TECHTRO

Mã số thuế: 2300895958

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM SAN CO

Mã số thuế: 0310410126

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM PJ

Mã số thuế: 2600941595

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM PHÁT

Mã số thuế: 0104586999

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM LAND

Mã số thuế: 0314680243

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM K.T.H

Mã số thuế: 0314098941

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM GROUP

Mã số thuế: 0314106688

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MỸ KIM

Mã số thuế: 0105259440

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MÃ

Mã số thuế: 0106524638

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH UY

Mã số thuế: 0401792899

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH PHÚC

Mã số thuế: 0201212438

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH HƯNG

Mã số thuế: 0107792975

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH HÀ

Mã số thuế: 0310495497

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH CHÂU

Mã số thuế: 0103025101

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI MINH CERAMIC

Mã số thuế: 1001184055

Tìm thông tin Doanh nghiệp