Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
4Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
7Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Cắt tóc, làm đầu, gội đầu9631
15Quảng cáo7310
16Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYỄN HÀ (Tên nước ngoài: NGUYEN HA COSMETICS), Mã số thuế: 0108819669, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 9B Tổ 18, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM OCSENNEWTODAY

Mã số thuế: 1801241859

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM O'SKINUZ

Mã số thuế: 0315544437

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NÀNG THƠ

Mã số thuế: 0315119295

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NYNY HOUSE

Mã số thuế: 3702477889

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NUU BEAUTY

Mã số thuế: 2200756132

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NQ-SKIN

Mã số thuế: 1501116208

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NNL NATURE

Mã số thuế: 0315410137

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NNB

Mã số thuế: 0312880832

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NIU DI LÂN

Mã số thuế: 0107287771

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NITA

Mã số thuế: 1900652070

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHẬT KHANG

Mã số thuế: 0107750157

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHẬT ANH

Mã số thuế: 0313170105

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHẤT NHẤT

Mã số thuế: 0312435158

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHƯ XÍU

Mã số thuế: 0313271230

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHƯ HOÀNG

Mã số thuế: 0310646523

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHÂN SÂM

Mã số thuế: 3502345356

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NHÀN ĐỨC

Mã số thuế: 0315417365

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC TRANG

Mã số thuế: 0313175329

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC SƯƠNG

Mã số thuế: 0313402927

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC OANH

Mã số thuế: 3702908750

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC NHUNG

Mã số thuế: 0314743750

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC LINH

Mã số thuế: 0106364180

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0313182573

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGỌC CẨM

Mã số thuế: 0315783065

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGÂN BÌNH

Mã số thuế: 0107281593

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGÀY MỚI

Mã số thuế: 0314210664

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYỆT LÊ

Mã số thuế: 1402128851

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYỄN ZENMY

Mã số thuế: 3603419646

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYỄN VŨ

Mã số thuế: 0314187359

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM NGUYỄN NAM

Mã số thuế: 0108065161

Tìm thông tin Doanh nghiệp