Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
7Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Cung ứng lao động tạm thời7820
10Tái chế phế liệu3830
11Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
17Chuẩn bị mặt bằng4312
18Xây dựng công trình đường bộ4212
19Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
20Vệ sinh chung nhà cửa8121
21Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
22Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
23Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
24Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
25Phá dỡ4311
26Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
28Xây dựng nhà không để ở4102
29Xây dựng công trình khai khoáng4292
30Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BNG (Tên nước ngoài: BNG .,JSC), Mã số thuế: 0108819531, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 6, B5, tổ 7, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ANH TUẤN, Số điện thoại: 0852552255, Địa chỉ: Số 6, B5, tổ 7, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp