Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Sản xuất thảm, chăn, đệm1393
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Sản xuất giày dép1520
5Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
6Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu1399
7May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
8Dịch vụ liên quan đến in1812
9Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
10Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác1391
11Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)1392
12Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
13Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
14Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
15Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
16Sản xuất các loại dây bện và lưới1394
17Sản xuất sản phẩm từ da lông thú1420
18Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
19Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
21Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc1430
22In ấn1811
23Hoàn thiện sản phẩm dệt1313
24Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú1511
25Quảng cáo7310
26Sản xuất sợi1311
27Sản xuất vải dệt thoi1312
28Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm1512
29Sao chép bản ghi các loại1820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI DƯƠNG (Tên nước ngoài: HONG HAI DUONG COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108818721, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 135 phố Quang Trung, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NĂNG HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HỒNG LOAN THỊNH

Mã số thuế: 3603705037

CÔNG TY TNHH HỒNG LOAN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601289785

CÔNG TY TNHH HỒNG LIỆU

Mã số thuế: 2802584089

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN TÂM

Mã số thuế: 0106080206

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN TV

Mã số thuế: 2100645238

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701430747

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN 789

Mã số thuế: 5400471034

CÔNG TY TNHH HỒNG LINH LÊ 236

Mã số thuế: 2802505425

CÔNG TY TNHH HỒNG LAN LỘC ĐỨC

Mã số thuế: 5801220567

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM NGỌC VIỆT

Mã số thuế: 0312896046

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3001677505

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM HƯƠNG

Mã số thuế: 0106563147

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM BẮC NINH

Mã số thuế: 2300999883

CÔNG TY TNHH HỒNG LA HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002122312

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ

Mã số thuế: 5800894348

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ MINH

Mã số thuế: 0312212786

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ DUYÊN

Mã số thuế: 0310770672

CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ 3

Mã số thuế: 1801156794

CÔNG TY TNHH HỒNG KÔNG PUB

Mã số thuế: 1702204655

CÔNG TY TNHH HỒNG KÔNG BAN MÊ

Mã số thuế: 6001654126

CÔNG TY TNHH HỒNG KIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 3603564636

CÔNG TY TNHH HỒNG KIÊN PHONG

Mã số thuế: 0201992900

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM VY

Mã số thuế: 3603382957

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM PHÚC

Mã số thuế: 0315769279

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM PHÁT

Mã số thuế: 0312789679

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM NHẢN

Mã số thuế: 0316121297

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM LONG AN

Mã số thuế: 1101805316

CÔNG TY TNHH HỒNG KIM LIÊN

Mã số thuế: 3603628590

CÔNG TY TNHH HỒNG KHẨU

Mã số thuế: 0108710559

CÔNG TY TNHH HỒNG KHẢI PHONG

Mã số thuế: 5801412050

CÔNG TY TNHH HỒNG KHẢI NGUYỄN

Mã số thuế: 3701972760

CÔNG TY TNHH HỒNG KHÁNH TRÚC

Mã số thuế: 1801406155

CÔNG TY TNHH HỒNG KHÁNH PHÁT

Mã số thuế: 4601245153

CÔNG TY TNHH HỒNG KHOA PHÁT

Mã số thuế: 2601058086

CÔNG TY TNHH HỒNG KHANG PHÚC

Mã số thuế: 3602946745

CÔNG TY TNHH HỒNG KHANG PHÁT

Mã số thuế: 3901264814

CÔNG TY TNHH HỒNG KHANG LONG

Mã số thuế: 3901264490

CÔNG TY TNHH HỒNG HỘ

Mã số thuế: 0311388498

CÔNG TY TNHH HỒNG HỒNG ÂN

Mã số thuế: 0313515818

CÔNG TY TNHH HỒNG HỒNG PHƯỚC

Mã số thuế: 0311716452

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢO LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801206509

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0109054035

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801439729

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801261620

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI TK

Mã số thuế: 0801288069

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI QN

Mã số thuế: 5702084987

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401055980

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI LINH

Mã số thuế: 0104774840

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI GIA

Mã số thuế: 0312087944

Tìm thông tin Doanh nghiệp