Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Khai thác và thu gom than cứng0510
7Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
10Khai thác và thu gom than non0520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH HIỀN (Tên nước ngoài: KHANH HIEN INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108817799, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 56 phố Phan Kế Bính, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ VĂN THỤ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp