Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
7Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh4764

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SELOMAN (Tên nước ngoài: SELOMAN., JSC), Mã số thuế: 0108817541, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu âu, Đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TÍCH HIỂN, Số điện thoại: 09147625225, Địa chỉ: Số 69-LK6A Làng Việt Kiều Châu âu, Đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN SENSITINA (NTNN)

Mã số thuế: 0316018356

CÔNG TY CỔ PHẦN SENSIKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401587441

CÔNG TY CỔ PHẦN SENMEC TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0108503111

CÔNG TY CỔ PHẦN SENIOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107389406

CÔNG TY CỔ PHẦN SENG KUANG

Mã số thuế: 1101866220

CÔNG TY CỔ PHẦN SENDMOD

Mã số thuế: 0314090124

CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAISO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108284332

CÔNG TY CỔ PHẦN SENCO

Mã số thuế: 0107530433

CÔNG TY CỔ PHẦN SENCC QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106465968

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN&CARE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108488537

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ÉN NGỌC

Mã số thuế: 0312165832

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VẠN NGỌC

Mã số thuế: 0105937463

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VÀNG SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312504838

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VÀNG NANO

Mã số thuế: 0109029381

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VÀNG CORP

Mã số thuế: 0108493311

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VÀNG ACAMEDY

Mã số thuế: 0314743285

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT

Mã số thuế: 3501738932

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT GROUP

Mã số thuế: 2901853818

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TƯƠI SƠN

Mã số thuế: 0107852695

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TÍM

Mã số thuế: 0801277973

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 0107562650

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN TA NHẬT BẢN

Mã số thuế: 0311930110

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN SILK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108531824

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN QUỐC TẾ

Mã số thuế: 4201580453

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0109026905

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN NAM

Mã số thuế: 0311487971

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN KINH BẮC

Mã số thuế: 0103038855

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN KHA

Mã số thuế: 0107644631

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN HỒNG MEDIA

Mã số thuế: 0311185970

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002225396

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN HOSPITALITY

Mã số thuế: 1702170685

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN CỘNG

Mã số thuế: 0107032734

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN CONSULTING

Mã số thuế: 0315384582

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN CONSTRUCTION

Mã số thuế: 1702171544

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN AN PHÚ

Mã số thuế: 0108543442

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN - HOLDINGS

Mã số thuế: 0109449114

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106085620

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMEC NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802148727

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMEC M.E

Mã số thuế: 2902043485

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMEC BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702908101

Tìm thông tin Doanh nghiệp