Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn tổng hợp4690
3Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan3211
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
6Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
7Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529
12Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan3212
13Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
14Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
17Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
18Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
19Quảng cáo7310
20Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác7729
21Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
22Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
23Sản xuất kim loại màu và kim loại quý2420
24Đúc kim loại màu2432

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DAJ VIỆT NAM (Tên nước ngoài: DAJ VIETNAM), Mã số thuế: 0108816139, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 8/20 ngõ 823 đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG NGỌC DUY, Số điện thoại: 0972216368, Địa chỉ: Số 8/20 ngõ 823 đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DALAT DISCOVERY

Mã số thuế: 5801337050

CÔNG TY TNHH DALAT CITY TOUR

Mã số thuế: 5801337068

CÔNG TY TNHH DALAT CAPITAL

Mã số thuế: 0315706374

CÔNG TY TNHH DALAT CAMP

Mã số thuế: 5801417820

CÔNG TY TNHH DALAT BUDDHA YOGA

Mã số thuế: 5801415936

CÔNG TY TNHH DALAT - ABIO

Mã số thuế: 5801335663

CÔNG TY TNHH DALANO

Mã số thuế: 6001687428

CÔNG TY TNHH DALAND

Mã số thuế: 6001581735

CÔNG TY TNHH DALAMO

Mã số thuế: 0401927962

CÔNG TY TNHH DALALI MEDIA

Mã số thuế: 0108607826

CÔNG TY TNHH DALAHUF

Mã số thuế: 5801470831

CÔNG TY TNHH DALACOPHARM

Mã số thuế: 6001545800

CÔNG TY TNHH DALABERRY

Mã số thuế: 0312110872

CÔNG TY TNHH DALA VN

Mã số thuế: 5801322287

CÔNG TY TNHH DALA VINA

Mã số thuế: 5801347323

CÔNG TY TNHH DALA BOOKS

Mã số thuế: 0314547499

CÔNG TY TNHH DAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109541783

CÔNG TY TNHH DAL TECH

Mã số thuế: 2300856677

CÔNG TY TNHH DAL LOGISTICS

Mã số thuế: 0313622640

CÔNG TY TNHH DAL DA ING

Mã số thuế: 0108642348

CÔNG TY TNHH DAK

Mã số thuế: 0313818604

CÔNG TY TNHH DAK

Mã số thuế: 0311009326

CÔNG TY TNHH DAKYDO

Mã số thuế: 1602120948

CÔNG TY TNHH DAKWO

Mã số thuế: 6001205071

CÔNG TY TNHH DAKVIN

Mã số thuế: 0314281094

CÔNG TY TNHH DAKVINA

Mã số thuế: 6001703888

CÔNG TY TNHH DAKU VN

Mã số thuế: 0315121061

CÔNG TY TNHH DAKOPHA

Mã số thuế: 0314119133

CÔNG TY TNHH DAKNAN

Mã số thuế: 0401631845

CÔNG TY TNHH DAKLOT

Mã số thuế: 6001554227

CÔNG TY TNHH DAKLAND

Mã số thuế: 0312511289

CÔNG TY TNHH DAKLAK HOUSE

Mã số thuế: 0315575731

CÔNG TY TNHH DAKLAK COFFEE WINE

Mã số thuế: 6001674588

CÔNG TY TNHH DAKIA GROUP

Mã số thuế: 0316400741

CÔNG TY TNHH DAKI VINA

Mã số thuế: 0401596132

CÔNG TY TNHH DAKCOM

Mã số thuế: 0107029530

CÔNG TY TNHH DAKCO WINDOW

Mã số thuế: 6001500246

CÔNG TY TNHH DAKBUKSO

Mã số thuế: 2600977739

CÔNG TY TNHH DAKAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105907282

CÔNG TY TNHH DAKAO FINANCE

Mã số thuế: 0315141808

CÔNG TY TNHH DAKANA

Mã số thuế: 6001650900

CÔNG TY TNHH DAKAM COSMETIC

Mã số thuế: 0109561740

CÔNG TY TNHH DAK SYSTEM

Mã số thuế: 6001570490

CÔNG TY TNHH DAK PHƯỚC

Mã số thuế: 6400364323

CÔNG TY TNHH DAK NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0108792223

CÔNG TY TNHH DAK GROUP

Mã số thuế: 0108651166

CÔNG TY TNHH DAK DINH

Mã số thuế: 6001570638

CÔNG TY TNHH DAJO

Mã số thuế: 0314579476

CÔNG TY TNHH DAJA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106902671

Tìm thông tin Doanh nghiệp