Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
6Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
9Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
10Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Điều hành tua du lịch7912
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
14Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
15Quảng cáo7310
16Đại lý du lịch7911
17Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ĐẠI NAM (Tên nước ngoài: DAI NAM INTERNATIONAL GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108807102, được thành lập ngày 03/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số NV1 Khu nhà ở cán bộ Viện 103, Thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ ĐỨC HIỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAVETO

Mã số thuế: 0109017160

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAP

Mã số thuế: 0314211001

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAPALI

Mã số thuế: 0106791111

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAONAM

Mã số thuế: 0103008781

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAMMY

Mã số thuế: 0109560923

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAFUCO

Mã số thuế: 0109075349

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G

Mã số thuế: 0311294144

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY

Mã số thuế: 0107570299

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RTD

Mã số thuế: 0901023059

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RIS

Mã số thuế: 0316539581

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RICH

Mã số thuế: 0107505405

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RES

Mã số thuế: 0109044189

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&L;

Mã số thuế: 0109408319

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&H

Mã số thuế: 0108859076

Tìm thông tin Doanh nghiệp